Et fremtidsrettet ERP-System

6 kjennetegn på et fremtidsrettet ERP-System

Et fremtidsrettet ERP- system skal gi deg et konkurransefortrinn, i form av å være kostnadseffektivt, automatisert og et styringsverktøy for gode beslutninger.Hvilke fordeler gir ERP-systemet du bruker deg? Les våre tips om hva som kjennetegner et fremtidsrettet erp-system, og hva du bør sikte etter å oppnå.

1. Skybasert ERP- system

Er det viktig for deg å ha sanntids-informasjon tilgjengelig om din bedrift? En skyløsning er utrolig fleksibel og du har ingen kostander knyttet til drift. I tillegg er sikkerheten og lagringskapasiteten høy og det er miljøvennlig. Et skybasert erp-system er med andre ord et veldig godt utgangspunkt for å kunne utnytte potensialet som ligger i fremtidens løsninger.

 

2. Sikkerhet

Lagrer du sensitive opplysninger om ansatte og kjører lønn i systemet? Med den nye Personvernforordningen som kommer, er det viktig at leverandøren tilrettelegger for at behandling av personopplysninger ivaretas. Det er også viktig at erp-systemet oppfyller moderne sikkerhetsstandarder og sertifikater.

 

3. Skalerbart

Kan erp-systemet skaleres i takt med din vekst? Selskaper i vekst opplever gjerne store utfordringer når ERP-systemet ikke lenger dekker behovene for regnskap og økonomi.

Ditt ERP – system bør laikke begrense vekst,. Heller ikke internasjonalt. Du bør kunne enkelt legge til nye forretningsenheter, ansatte og roller uten behov for ekstra tilpassing av systemet.

 

4. Automatisering i ERP- systemet

Har erp-systemet støtte for automatisert arbeidsflyt og en bankintegrasjon? Håndterer systemet EHF-faktura og er det integrert ved Vipps?

Her er det et stort potensiale for å effektivisere arbeidsoppgaver og frigjøre tid til å fokusere på kjernevirksomhet til bedriften.

Flere og flere arbeidsprosesser fremover vil bli automatisert ved hjelp av teknologi som kan utføre oppgavene raskere og mer nøyaktig. Derfor er det svært viktig at din leverandør har fokus på å utnytte teknologien som et konkurransefortrinn.

 

5. Integrasjonsmuligheter med andre systemer

Er erp-systemet kompatibelt med annen programvare du bruker idag eller må det gjøres spesialtilpasninger? Har du en nettbutikk, et kassasystem eller andre kjernesystemer, der integrasjon vil effektivisere din arbeidshverdag?

I fremtiden kan det dukke opp flere systemer som kan være nyttig å integrere mot ditt erp-system og da er det viktig å vite at dette kan tilrettelegges på en enkel måte.  

6. God rapportering for godt beslutningsgrunnlag 

Er du avhengig av å kunne snu deg raskt og ta raske avgjørelser?  Et ERP-system skal være et viktig styringsverktøy og en kilde for gode beslutninger. 

Du bør raskt kunne få tilgang til ferdige rapporter og i tillegg kunne skreddersy din egne. For eksempel for ulike roller i selskapet eller for ulike KPI`er. Et ERP-system skal muliggjøre at du kan bruke mer tid på analyse og strategi, enn oppgaver og rutiner for økonomi og regnskap.

Vi i VIEW er ERP-systemet Xledger sin største partner, og spesialister på å effektivisere og forenkle prosesser i og utenfor systemet.

Kontakt oss gjerne for en demo eller et tilbud på systemet for ditt selskap.

Les mer om det skybaserte erp-systemet Xledger.

Kontakt oss