mail%20logo

Kalmar

Vår avdeling i Kalmar har erfaring med de skybaserte økonomiløsningene Xledger og Fortnox, og økonomi- og rådgivningstjenester til både store og små virksomheter. 

Gå til 
VIEW Ledger Sverige
 
Joseph Mogefors
CEO, VIEW Ledger Sverige
mann%20IPD%20sverige
"Vi opplever at VIEW Ledger deler vår drivkraft om høy kvalitet og leverer en effektiv tjeneste, samtidig som at de er innovative, serviceinnstilte og kunnskapsrike"