mail%20logo

Regnskap og økonomisystem for Maritim industri

v_maritime%20nettsiden

Regnskap og økonomisystem for Maritim industri

VIEW Maritime er et selskap i VIEW konsernet, og et nisjeselskap som tilbyr tjenesteleveranse av det skybaserte økonomisystemet Xledger integrert med det operasjonelle systemet Dataloy VMS, til den maritime bransjen. 

Felles for mange av kundene er at de ønsker hjelp til å effektivisere prosesser knyttet til regnskap og operasjonell drift. Med Xledger og full integrasjon med Dataloy Systems vil informasjon flyte automatisk og sømløst mellom systemene, slik at du redusere manuelt arbeid og får full oversikt.  
 
All informasjon oppdateres og re-kalkuleres umiddelbart, og det gir deg et unikt styringssystem basert på informasjon i sanntid. 
 
Foruten integrasjonen mellom Xledger og Dataloy VMS som leveres i en standard versjon, kan vi levere Xledger integrasjoner mot andre ulike andre systemer. For eksempel Q88 VMS, databaseapplikasjoner/spørreverktøy, ulike timefangstsystemer og forvaltningssystemer.

 
shipping%20%C3%B8konomi
Ta del i lignende kunders suksess
Peak%20group
forntline%20logo
steem%20logo

Kontakt oss for en prat

frontline
Peak%20group
steem%20logo
google-site-verification: google0ca091d981d548b8.html