Vurder dette ved fusjon av selskap

Vurder dette ved fusjon av selskap

En selskapsfusjon er når to eller flere selskaper slås sammen til ett selskap. Fusjon av selskap finnes imidlertid i...