Eiendom

Your numbers tell a story.

Økonomisystem for Eiendomsbransjen

Vi har en rekke kunder i Eiendomsbransjen, både innen utvikling og forvaltning. Felles for mange av disse er at de har en kompleks selskapsstruktur, med et ønske om bedre oversikt på tvers av selskapsenhetene og ned på prosjektnivå.

Med vår kompetanse og våre økonomisystem for eiendom, får du en komplett og effektiv løsning for regnskap og prosjekt – tilpasset akkurat din drift. Vi bruker det skybaserte økonomisystemet Xledger og er deres største partner.

Det betyr at vi har meget god systemkompetanse, og kjenner til hvilke funksjoner du kan ta i bruk for å effektivisere prosesser og få en meget god oversikt over regnskapsenhetene og prosjektene dine.

Hvem er våre kunder?

Vi utfører regnskapsførsel, forretningsførsel og rådgivning for en rekke eiendomsselskaper. Dette omfatter i hovedsak næringseiendom, men også en del boligselskaper. Videre er det både kontantstrømeiendom og utviklingseiendom i vår kundeportefølje.

Felles for våre eiendomskunder er behovet for spisskompetanse innen både skatt, merverdiavgift og regnskap. Vårt eiendomsteam har lang erfaring med dette og vil sikre effektiv regnskapsførsel kombinert med å være gode rådgivere og sparringspartnere for våre kunder. Ved komplekse problemstillinger under for eksempel byggetiltak, vil vi være med å vurdere behov for å innhente råd fra skatte- og avgiftsadvokater.

Vi benytter Fenistra som bransjeløsning. Her sikrer vi at vi har full kontroll og oversikt over husleiekontrakter, og sørger for korrekt fakturering. Gjennom systemet sørger vi for felleskostnadsavregning, årlig indeksjusteringer, elektronisk innhenting av MVA-erklæring fra leietakerne, oversikt over justeringsforpliktelser mv.

Videre bistår vi normalt med rapportering, budsjettering og styresekretariat. På mange av våre oppdrag har vi tett og godt samarbeid med ulike eiendomsforvaltere, slik at gårdeier kan være trygg på både kommersiell og teknisk forvaltning, i kombinasjon med korrekt og effektiv regnskapsførsel og økonomistyring.

Våre tjenester

 • Integrert prosjektmodul med regnskap og lønn  
 • Fakturering basert på timeføring, utlegg og reiseregninger  
 • Viderefakturering av inngående faktura fra underleverandør 
 • God timeoppfølging  
 • Automatiske prosesser for regnskap  
 • Støtter EHF, efaktura, pdf – og systemfaktura  
 • Integrert innkjøp- og logistikk-modul

Gjør din hverdag enklere

 • Direkte kobling mot dine viktigste grossister
 • Alle bilder, dokumenter og tegninger kan skannes i løsningen
 • Integrasjoner med entreprenør-systemer
 • Mobil applikasjon
 • Skalerbart og fleksibelt – betal for det du bruker 
 • Alt i ett system, alltid tilgang

Kunder

Vi har både små og store kunder i eiendomsbransjen. Ta del i lignenede kunders erfaringer og suksess igjennom oss.

tress eiendom
pareto eiendom
boger bygg

Integrasjoner = muligheter

ERP systemet Xledger sitt integrasjonsgrensesnitt muliggjør dataoverføringer med eksterne forretningssystemer, eksempelvis gjennom import/eksport av kunde- og leverandørregistre, hovedbok- og reskontrotransaksjoner, lønn- og HR-data, og fakturagrunnlag.

Her finner du en link som gir en oversikt over et utvalg av systemer som er integrert mot Xledger.

Alternativer for integrasjon

Xledger tilbyr flere teknologiske alternativer for integrasjon. Data kan eksporteres ved hjelp av GraphQL, SOAP-baserte Web Services, eller live eksportkoblinger. Import av data til Xledger gjøres via GraphQL eller CSV- og XML-baserte importformater. Integrasjoner med Xledger kan være alt fra sømløse og helautomatiserte til mer «on-demand»-synkroniseringer. Dette avhenger av organisasjonens behov. Du kan ta kontakt med en våre Integrasjonskonsulenter for bistand eller rådgiving om du ønsker å utvikle egne integrasjoner eller har behov for teknisk dokumentasjon. Fortnox er vårt økonomisystem for det svenske SMB markedet. De har også ett sett av standardintegrasjoner som vi kan bistå med å aktivere, det kan du finne mer informasjon om her.

Integrasjoner levert av partnere

For integrasjoner som ikke leveres direkte i økonomisystemene finnes det standard integrasjoner levert av partnere som kan være effektive å sette opp og økonomisk gunstige. Ett eksempel på en slik partner kan være ConnectMyApps. De har et stort sett av standardintegrasjoner som man kan anvende relativt lett, men det kan finnes eksempler der disse krever en gitt arbeidsflyt og hvor custom parametere ikke nødvendigvis støttes; allikevel ser vi at dette er løsninger som kan fungere for mange – og kanskje særlig i relasjon til økonomisystemet Tripletex. En oversikt over deres integrasjoner finnes her.

ERP system Xledger

Flere av våre kunder er foretak som har behov for integrasjoner der dataflyter og datatyper ikke tilfredsstillende lar seg løse gjennom standard- eller partnerintegrasjoner.

VIEW har ett eget automasjonsteam som består av flere integrasjonskonsulenter, systemarkitekter og programvare- og RPA utviklere. Disse forvalter og utvikler våre kunders skreddersydde integrasjoner i automasjonsplattformen VIEW Connect.

N

Vi løser dine behov

N

Vi bygger broer mellom dine systemer

N

Vi sørger for oppdatering og videre utvikling

Applikasjoner i .NET

VIEW Connect er en serie med applikasjoner utviklet i .NET og levert som App Services i Microsoft Azure samt funksjonalitet gjennom Azure Datafactory løsning.

Dette leveres med relevante og moderne teknologier for tilgangskontroll, sikkerhetsfunksjoner, diagnostikk og monitorering. VIEW Connect er en samling med tjenester som har endepunkter tilgjengelige fra Internet, med gode moderne sikkerhetsmekanismer og kan integrere flyter ved filer (flere formater), webhooks, databasekoblinger og REST API.

Spesialtilpassede applikasjoner

VIEW har gjort spesialtilpassede integrasjoner for flere kjente virksomheter, og vi har god erfaring med både positiv effekt på deres forretning og kvalitet på tjenestene.

Noen eksempler av disse integrasjonene er mellom Xledger og Salesforce, Simployer, Dataloy, IMOS, AMOS, Winner, Hult & Lillevik, Datanova, Elavon, Vipps, Dynamics, Eyeshare, Catalyst One, Aditro, PortIT, Configura, Smartdoc, IDP, Moment, Trimergo, GAT med flere.

Vår kunnskap kommer av erfaring med:

Systembrukere

Ansatte

Årlige transaksjoner

lokasjoner