Elektro installatør Terje Jørgensen AS

“Tripletex er så enkelt at vi tar regnskapet selv. Vi gikk fra tre forskjellige systemer til et. Dette gjør det lettere å se hvor du tjener penger. Vi har halvert utgiftene i forhold til tidligere”
–  Terje Jørgensen, daglig leder 

norema og view ledger

Struktur og orden

I elektrobransjen har vi et fokumentasjonskrav og det er lett å finne frem og organisere i Tripletex. Det er deilig å ha et system som alle montørene kan jobbe i samtidig og føre timer og at alt ligger på samme system.

Montørene kan jobbe på det både på hytter og hvorsom helst bare de har dekning. Dette gjør at v isparer masse tid på å føre timer og kostnader knyttet til prosjektene vi jobber på.

Fordelen med å ha et enkelt regnskapssyystem er at du har en god oversikt heletiden. Det er lettere å tjene penger. Du ser hva du betaler for varene dra de store grossistene og vi har halvert utgiftene våre i fohold til tidligere.

norema bergen og view

Fordelen med å ha et enkelt regnskapssystem er at du har en god oversikt heletiden. Vi har halvert utgiftene våre i forhold til tidligere.

– Terje Jørgensen, dagligleder

Kontakt oss