Entur

«Skal vi lykkes med å lage morgendagens kollektivløsninger er det en stor fordel at vi har en god og effektiv infrastruktur!»
– Økonomileder i Entur

Nyskapning er avhengig av en god infrastruktur

Entur samler og deler data om all kollektivtrafikk i Norge, som også deles i den nasjonale reiseplanleggeren Entur. I tillegg driver Entur billettsystemer og salgs- og servicepunkter for jernbanen i Norge. Entur er eid av Samferdselsdepartementet og sysselsetter rundt 200 årsverk.

-Som et teknologiselskap er vi opptatt av innovasjon og nytekning. Skal vi lykkes med å lage morgendagens kollektivløsninger er det en stor fordel at vi har en god og effektiv infrastruktur, sier økonomileder i Entur Petter Blytt Jerven.

-Vi ønsket et moderne økonomisystem som møtte våre krav og kunne være en del av en sømløs integrasjon med resten av infrastrukturen, presiserer han.

 

Entur valgte VIEW Ledger

-VIEW Ledger vant anbudet fordi deres forslag til løsning med økonomisystemet Xledger samsvarte med de overordnede mål og forventninger Entur har. I tillegg til en konkurransedyktig pris, sier Jerven.

-VIEW Ledger skal sikre at Entur får effektive og skalerbare økonomi – og forretningsprosesser. Vi bruker vår egenutviklede integrasjonsplattform som grunnlag for deling av informasjon mellom fagsystemene deres og økonomisystemet. Dette vil legge til rette for en god informasjonsflyt, konstaterer CEO i VIEW Ledger Terje Bratlie.

Teknologidrevne

-Vi har mye til felles med Entur. Vi utfører begge et viktig samfunnsoppdrag, der vi tar i bruk teknologi i utstrakt grad for å levere en bedre tjeneste. Entur sitt prosjekt er et spennende og viktig initiativ. Vi er stolte og ydmyke av tilliten vi har fått ved å være deres foretrukne leverandør, avslutter Bratlie.

entur

«Vi får effektive og skalerbare økonomi – og forretningsprosesser.»

– Entur

Contact Us