Frister for 2022 for næringslivet

Januar

17.01.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

31.01.2022: Innlevering av aksjonærregisteroppgave

Februar

01.02.2022: Sammenstilling av årsoppgave til arbeidstaker  

01.02.2022: Frist for søknad om mva-melding for årstermin (omsetning mindre enn kr 1 000 000)

07.02.2022: Innsending av a-melding for januar

10.02.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (6. termin 2021)

10.02.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (6. termin 2021)

15.02.2022: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (1. termin)

15.02.2022: Innsending av skjema “Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted”

21.02.2022: Opplysninger om lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhet for desember 2021, når utbetalingen skjer etter årsskiftet

Mars

07.03.2022: Innsending av a-melding for februar

10.03.2022: Innlevering av mva-melding for årstermin og betaling av merverdiavgift (omsetning mindre enn kr 1 000 000)

15.03.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (1. termin)

15.03.2022: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (1. termin)

April

05.04.2022: Innsending av a-melding for mars

11.04.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (1. termin)

11.04.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (1. termin)

11.04.2022: Innlevering av mva-melding for primærnæring og betaling av merverdiavgift

19.04.2022: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (2. termin)

Mai

02.05.2022: Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for lønnstakere og pensjonister

05.05.2022: Innsending av a-melding for april

16.05.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (2. termin)

31.05.2022: Innlevering av skattemelding for selskap

31.05.2022: Innlevering av skattemelding for næringsdrivende 31.05.2022: Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter

Juni

07.06.2022: Innsending av a-melding for mai

10.06.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (2. termin)

10.06.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (2. termin)

15.06.2022: Betaling av forskuddsskatt for personlig skattyter (2. termin) 30.06.2022: Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

Juli

05.07.2022: Innsending av a-melding for juni

15.07.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (3. termin)

31.07.2022: Frist for innlevering av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret for å unngå gebyr

August

05.08.2022: Innsending av a-melding for juli

31.08.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (3. termin)

31.08.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (3. termin)

September

01.09.2022: Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner

05.09.2022: Innsending av a-melding for august

15.09.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (4. termin)

15.09.2022: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (3. termin)

Oktober

05.10.2022: Innsending av a-melding for september

10.10.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (4. termin)

10.10.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (4. termin)

November

07.11.2022: Innsending av a-melding for oktober

15.11.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (5. termin)

Desember

01.12.2022: Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva-melding

01.12.2022: Frist før søknad om kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

05.12.2022: Innsending av a-melding for november

12.12.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (5. termin)

12.12.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (5. termin)

15.12.2022: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (4. termin)

Frister for 2022 for næringslivet

Vil du lese flere artikler som denne?

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!