Frister for 2022 for næringslivet

Januar

17.01.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

31.01.2022: Innlevering av aksjonærregisteroppgave

Februar

01.02.2022: Sammenstilling av årsoppgave til arbeidstaker  

01.02.2022: Frist for søknad om mva-melding for årstermin (omsetning mindre enn kr 1 000 000)

07.02.2022: Innsending av a-melding for januar

10.02.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (6. termin 2021)

10.02.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (6. termin 2021)

15.02.2022: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (1. termin)

15.02.2022: Innsending av skjema “Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted”

21.02.2022: Opplysninger om lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhet for desember 2021, når utbetalingen skjer etter årsskiftet

Mars

07.03.2022: Innsending av a-melding for februar

10.03.2022: Innlevering av mva-melding for årstermin og betaling av merverdiavgift (omsetning mindre enn kr 1 000 000)

15.03.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (1. termin)

15.03.2022: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (1. termin)

April

05.04.2022: Innsending av a-melding for mars

11.04.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (1. termin)

11.04.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (1. termin)

11.04.2022: Innlevering av mva-melding for primærnæring og betaling av merverdiavgift

19.04.2022: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (2. termin)

Mai

02.05.2022: Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for lønnstakere og pensjonister

05.05.2022: Innsending av a-melding for april

16.05.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (2. termin)

31.05.2022: Innlevering av skattemelding for selskap

31.05.2022: Innlevering av skattemelding for næringsdrivende 31.05.2022: Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter

Juni

07.06.2022: Innsending av a-melding for mai

10.06.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (2. termin)

10.06.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (2. termin)

15.06.2022: Betaling av forskuddsskatt for personlig skattyter (2. termin) 30.06.2022: Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

Juli

05.07.2022: Innsending av a-melding for juni

15.07.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (3. termin)

31.07.2022: Frist for innlevering av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret for å unngå gebyr

August

05.08.2022: Innsending av a-melding for juli

31.08.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (3. termin)

31.08.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (3. termin)

September

01.09.2022: Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner

05.09.2022: Innsending av a-melding for august

15.09.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (4. termin)

15.09.2022: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (3. termin)

Oktober

05.10.2022: Innsending av a-melding for september

10.10.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (4. termin)

10.10.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (4. termin)

November

07.11.2022: Innsending av a-melding for oktober

15.11.2022: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (5. termin)

Desember

01.12.2022: Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva-melding

01.12.2022: Frist før søknad om kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

05.12.2022: Innsending av a-melding for november

12.12.2022: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (5. termin)

12.12.2022: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (5. termin)

15.12.2022: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (4. termin)

Frister for 2022 for næringslivet

Vil du lese flere artikler som denne?
Meld deg på vårt månedlig nyhetsbrev!

Har du spørsmål? Kontakt oss her