mail%20logo

6 kjennetegn på et fremtidsrettet erp-system

Er erp-systemet du bruker dag rustet for å møte fremtiden? Les våre tips om hva som kjennetegner et fremtidsrettet erp-system.  

1. Skybasert erp-system
Er det viktig for deg å ha sanntids-informasjon tilgjengelig om din bedrift? En skyløsning er utrolig fleksibel og du har ingen kostander knyttet til drift. I tillegg er sikkerheten og lagringskapasiteten høy og det er miljøvennlig. Et skybasert erp-system er med andre ord et veldig godt utgangspunkt for å kunne utnytte potensialet som ligger i fremtidens løsninger. 

2. Sikkert
Lagrer du sensitive opplysninger om ansatte og kjører lønn i systemet? Med den nye Personvernforordningen som kommer, er det viktig at leverandøren tilrettelegger for at behandling av personopplysninger ivaretas.  Det er også viktig at erp-systemet oppfyller moderne sikkerhetsstandarder og sertifikater.

3. Skalerbart
Kan erp-systemet skaleres i takt med din vekst? Kan løsningen skaleres på et globalt nivå?
4. Automatisering
Har erp-systemet støtte for automatisert arbeidsflyt og en bankintegrasjon? Håndterer systemet EHF-faktura og er det integrert ved Vipps? 

Her er det et stort potensiale for å effektivisere arbeidsoppgaver og frigjøre tid til å fokusere på kjernevirksomhet til bedriften. Flere og flere arbeidsprosesser fremover vil bli automatisert ved hjelp av teknologi som kan utføre oppgavene raskere og mer nøyaktig. Derfor er det svært viktig at din leverandør har fokus på å utnytte teknologien som et konkurransefortrinn.  
erp-system%20%C3%B8konomi
5. Gode integrasjonsmuligheter med andre systemer
Er erp-systemet kompatibelt med annen programvare du bruker idag eller må det gjøres spesialtilpasninger? Har du en nettbutikk, et kassasystem eller andre kjernesystemer, der integrasjon vil effektivisere din arbeidshverdag? I fremtiden kan det dukke opp flere systemer som kan være nyttig å integrere mot ditt erp-system og da er det viktig å vite at dette kan tilrettelegges på en enkel måte.  

6. Godt beslutningsgrunnlag 
Er du avhengig av å kunne snu deg raskt og ta raske avgjørelser?  Et erp-system skal være et viktig styringsverktøy og en kilde for gode beslutninger.

Les mer om det skybaserte erp-systemet Xledger.
Bedriftsledere må sørge for å velge effektive løsninger som gir et konkurransefortrinn og kan ruste deg og din virksomhet for fremtiden.

Gratis guide til implementering av nytt økonomisystem

I prosessen med å bytte et økonomisystem er implementeringen en viktig fase.

Vi har vært med på mange implementeringsprosjekter og erfarer at det ofte er mange av de samme utfordringene som går igjen. Derfor har vi laget denne guiden til hva du bør tenke på før du skal gå i gang med implementeringen. 

Registrer deg under og få boken elektronisk - helt gratis! God lesning!

 
Disse personopplysningene lagres internt hos oss for å kunne ta kontakt med deg og sende deg relevant informasjon knyttet til din henvendelse. For mer informasjon se vår personvernerklæring.
implmentering%20av%20nytt%20%C3%B8konomisystem
Implmenteringsprosess%20%C3%B8konomisystem%20xledger
8 ting du må tenke på når du skal implementere et økonomisystem
I prosessen med å bytte et økonomisystem er implementeringen en viktig fase. Dette bør du vite!

OM VIEW LEDGER

Vi tilbyr det skybaserte
økonomisystemet Xledger,
regnskaps- og lønnstjenster
og økonomisk rådgivning. 


KONTAKT OSS