mail%20logo

Skybaserte økonomisystemer

Vi leverer de skybaserte økonomisystemene Xledger og Tripletexog vi kjenner systemene svært godt. Vi deler gjerne våre erfaringer med deg og tar en prat om best practice i din bransje.

Igjennom bruk av teknologi og gode systemer, i kombinasjon med høy fagkompetanse har vi spesialisert oss på effektive regnskaps - og økonomiprosesser.

Ved å velge et fremtidsrettet skybasert økonomisystem vil du:

check Effektivisere prosesser knyttet til regnskap og lønn
check Redusere manuelt arbeid
check Ta bedre beslutninger basert på "live" regnskapstall
check Koble økonomisystemet på flere støttesystemer
check Få bedre oversikt og innsikt i din bedrift

Et skybasert økonomisystem er med andre ord et veldig godt utgangspunkt for å forbedre og effektiviser forretningsdriften.

En teknologidrevet leverandør vil også kunne gi deg gode råd på hvordan du kan forenkle og samkjøre prosesser på tvers av dine systemer.

Regnskap + Teknologi = Lønnsomt!

 
%C3%98konomisystem%20i%20skyen

Få et tilbud av oss