IT og konsulenter

You numbers tell a story.

Økonomisystem for IT og konsulentvirksomhet

Vi har en rekke kunder som driver IT – og konsulentrettet virksomhet. Felles for disse er at de fleste jobber prosjektbasertbasert, og ønsket en løsning for bedre prosjektstyring og for å sikre samsvar mellom timefangst og lønn.

Med vår kompetanse og våre økonomisystem for arkitekt og ingeniører, får du en komplett og effektiv løsning for regnskap og prosjekt – tilpasset akkurat din drift.

Vi bruker de skybaserte økonomisystemene Xledger og Tripletex, og er deres største partner. Det betyr at vi har meget god systemkompetanse, og kjenner til hvilke funksjoner du kan ta i bruk for å få bedre kontroll på prosjektene dine og sikre lønnsomheten.

Vi har god teknologi- kompetanse og vår egen integrasjonsplattform, og kan derfor hjelpe deg med å sette opp integrasjoner med fagsystemer etter ditt behov.  Både Xledger og Tripletex har åpne API`er som forenkler integrasjonsprosessen.

Våre tjenester

 • Automatisert og komplett løsning for økonomi og regnskap  
 • Prosjektmodul integrert med regnskap og økonomi  
 • Et solid verktøy for prosjektstyring 
 • Detaljerte prosjektrapportering 
 • Meget god planlegging og oppfølging av prosjekter i systemet  
 • Oppgave- og ressursplanlegging i systemet 
 • Automatisk overføring av registrerte timer til lønnsgrunnlag 
 • Transaksjoner registreres automatisk i hovedbok og kundekontoer 
 • Automatisert prosjektfakturering 

Gjør din hverdag enklere

 • Automatisk abonnements – og avtalefakturering 
 • Støtter EHF, efaktura, pdf – og systemfaktura  
 • Mobil applikasjon 
 • Åpne API` er for gode integrasjonsmuligheter  
 • 100% skybasert  
 • Skalerbart og fleksibelt – betal for det du bruker 
 • Alt i et system – alltid tilgang 

Kunder

Vi har både små og store kunder som driver IT – og konsulentrettet virksomhet.
Ta del i lignenede kunders erfaringer og suksess igjennom oss.

Technogarden kunde av view

Integrasjoner = muligheter

ERP systemet Xledger sitt integrasjonsgrensesnitt muliggjør dataoverføringer med eksterne forretningssystemer, eksempelvis gjennom import/eksport av kunde- og leverandørregistre, hovedbok- og reskontrotransaksjoner, lønn- og HR-data, og fakturagrunnlag.

Her finner du en link som gir en oversikt over et utvalg av systemer som er integrert mot Xledger.

Alternativer for integrasjon

Xledger tilbyr flere teknologiske alternativer for integrasjon. Data kan eksporteres ved hjelp av GraphQL, SOAP-baserte Web Services, eller live eksportkoblinger. Import av data til Xledger gjøres via GraphQL eller CSV- og XML-baserte importformater. Integrasjoner med Xledger kan være alt fra sømløse og helautomatiserte til mer «on-demand»-synkroniseringer. Dette avhenger av organisasjonens behov. Du kan ta kontakt med en våre Integrasjonskonsulenter for bistand eller rådgiving om du ønsker å utvikle egne integrasjoner eller har behov for teknisk dokumentasjon. Fortnox er vårt økonomisystem for det svenske SMB markedet. De har også ett sett av standardintegrasjoner som vi kan bistå med å aktivere, det kan du finne mer informasjon om her.

Integrasjoner levert av partnere

For integrasjoner som ikke leveres direkte i økonomisystemene finnes det standard integrasjoner levert av partnere som kan være effektive å sette opp og økonomisk gunstige. Ett eksempel på en slik partner kan være ConnectMyApps. De har et stort sett av standardintegrasjoner som man kan anvende relativt lett, men det kan finnes eksempler der disse krever en gitt arbeidsflyt og hvor custom parametere ikke nødvendigvis støttes; allikevel ser vi at dette er løsninger som kan fungere for mange – og kanskje særlig i relasjon til økonomisystemet Tripletex. En oversikt over deres integrasjoner finnes her.

ERP system Xledger

Flere av våre kunder er foretak som har behov for integrasjoner der dataflyter og datatyper ikke tilfredsstillende lar seg løse gjennom standard- eller partnerintegrasjoner.

VIEW har ett eget automasjonsteam som består av flere integrasjonskonsulenter, systemarkitekter og programvare- og RPA utviklere. Disse forvalter og utvikler våre kunders skreddersydde integrasjoner i automasjonsplattformen VIEW Connect.

N

Vi løser dine behov

N

Vi bygger broer mellom dine systemer

N

Vi sørger for oppdatering og videre utvikling

Applikasjoner i .NET

VIEW Connect er en serie med applikasjoner utviklet i .NET og levert som App Services i Microsoft Azure samt funksjonalitet gjennom Azure Datafactory løsning.

Dette leveres med relevante og moderne teknologier for tilgangskontroll, sikkerhetsfunksjoner, diagnostikk og monitorering. VIEW Connect er en samling med tjenester som har endepunkter tilgjengelige fra Internet, med gode moderne sikkerhetsmekanismer og kan integrere flyter ved filer (flere formater), webhooks, databasekoblinger og REST API.

Spesialtilpassede applikasjoner

VIEW har gjort spesialtilpassede integrasjoner for flere kjente virksomheter, og vi har god erfaring med både positiv effekt på deres forretning og kvalitet på tjenestene.

Noen eksempler av disse integrasjonene er mellom Xledger og Salesforce, Simployer, Dataloy, IMOS, AMOS, Winner, Hult & Lillevik, Datanova, Elavon, Vipps, Dynamics, Eyeshare, Catalyst One, Aditro, PortIT, Configura, Smartdoc, IDP, Moment, Trimergo, GAT med flere.

Systembrukere

Ansatte

Årlige transaksjoner

Land