Konsern og utland

Your numbers tell a story.

Regnskap og økonomi for Konsern og Utenlandske virksomheter

Vi har en rekke kunder som driver flere selskaper i en konsernstruktur. Felles for mange av disse er at de ønsket en god oversikt over økonomien samlet for konsernet og ned på selskapsnivå – i tillegg til å forenkle regnskapsprosesser på tvers av selskapsenhetene.  

Vi bruker det skybaserte økonomisystemet Xledger og er deres største partner. Det betyr at vi har meget god systemkompetanse, og kjenner til hvilke funksjoner du kan ta i bruk for å effektivisere økonomiprosesser i konsernet og få en veldig god oversikt over selskapene. En rekke prosesser er atutomatisert, fra fakturamottak, via bilagsføring, godkjenning og til utbetaling. I tillegg til nøkkelfunksjoner for konsern spesielt. 

Vi har hjulpet kundene våre med å sett opp gode integrasjoner mellom økonomisystemet og ulike fagsystemer. Fordi vi har teknologi- kompetanse og vår egen integrasjonsplattform, kan vi veilede og hjelpe deg med å effektivisere informasjonsflyten selskapene.  

Les mer her om funksjoner i Xledger 

økonomisystem for konsern og utland.
xledger erp system

Automatikk for konsern

N

Samlet konsernoversikt over likviditet, balanse, resultater, fakturering og bank

N

Utfør sentrale prosesser for alle eller utvalgte selskaper

N

Automatisk konsolidering av regnskapet

N

Enkelt å vedlikeholde all informasjon for konsernet

N

Automatisk omregning av valuta – daglig

N

Drill-down ned på hvert selskap og ned på bilag

N

Integrasjoner med andre fagsystemer

Våre tjenester

 • Automatisert løsning for økonomi og regnskap 
 • Oversikt over hele konsernet – i en samlet visning   
 • En meget god oversikt over konsernets likviditet  
 • Det er enkelt å konsolidere regnskapet  
 • Sentrale regnskaps-prosesser kan gjøres samtidig for hele eller deler av porteføljen f.eks. remittering 

Gjør hverdagen enklere

 • Dataene oppdateres samtidig i alle selskap i strukturen  
 • Gode rapporteringsmuligheter både sentralt og lokalt  
 • Drill den ned på detaljnivå med noen få tastetrykk  
 • Alltid oppdaterte og tilgjengelige regnskapstall  
 • Systemet er skalerbart og fleksibelt 
 • Legg til et nytt selskapet som arvet eksisterende struktur i Xledger 
 • Valutakurser oppdateres automatisk daglig

Kunder

Ta del i lignenede kunders erfaringer og suksess igjennom oss

TAX Utland

VIEW Tax er et selskap i VIEW konsernet som tilbyr tjenester innenfor fagområdene momsrepresentasjon, regnskap og lønn samt skatt for utenlandske selskap som gjør forretning i Norge. 

Vi leverer en fullservicetjeneste, alt fra opprettelse av foretaket til løpende rapportering, komplett regnskapsførsel og lønn og HR beregnet for utenlandske arbeidstakere i Norge. 

Alle tjenester på et sted. Kundene har full tilgang til all informasjon via skyløsning.  

N

Norway – Europe TAX

N

Norway – Asia TAX

N

Norway – USA TAX

Vår kunnskap kommer av erfaring med:

Systembrukere

Ansatte

Årlige transaksjoner

lokasjoner