Folk AS

“Vi ønsket aldri å ha en full økonomifunksjon internt. Det spiser for mye ressurser vekk fra vår kjernevirksomhet. Ting som regnskap og lønn er heldigvis noe vi kan outsource til VIEW og nyte godt av det. “

– Martha Kristin Sandtorv, CEO i Folk AS

folk as logo

Bygget på langvarige relasjoner

Siden Folk AS ble etablert i 2004, har rekrutteringsselskapet blitt en erfaren tilbyder av både teknisk og administrativ kompetanse i vestlandsområdet.

– Vi har faktisk 20 års jubileum i år, og det er vi veldig stolte av, smiler Martha Kristin Sandtorv, CEO i Folk AS. Martha begynte som CEO i Folk AS høsten 2023, og har flere års erfaring fra bransjen. Hun har allerede rukket og blir godt kjent med selskapet og kundene.

-Rekrutteringsbransjen er veldig givende. Vi får jobbe med så mange ulike mennesker og nesten ingen dager er like, forteller hun.

Folk AS har sin hovedtyngde på rekruttering av ingeniører, men de har også spesialisert seg på administrativ personell, som prosjektledere, innkjøpere, controllere og så videre.

-Igjennom 20 år har vi opparbeidet oss solide rammeavtaler med aktører innen energi-, produksjon- og maritime sektoren. Dette er kunderelasjoner vi har hatt i lang, lang tid og vi kjenner disse bransjene veldig godt, sier Martha.

-Det er mye headhunting om dagen. Vi har mange kunder, men det er ikke alltid markedet for kandidater møter denne etterspørselen. Da kan det blir krevende å finne en god match.

 

terje mosveen

-Fordi vi har opparbeidet oss et nettverk og forstår behovene til kunder våre, kan vi sette dyktige folk i kontakt med spennende selskaper. Det er jo nettopp det vi som jobber i Folk AS synes er så givende, presiserer hun.

-Det har jo også kommet verktøy og løsninger de siste årene som gjør det mer effektivt å komme i kontakt med jobbsøkere. Men den medmenneskelige relasjon og forståelsen er alfa omega i en rekrutteringsprosess, legger hun til.

dfdddd

Kvalitet i interne prosesser

For å øke kvaliteten i sine interne prosesser og møte krav fra leverandører, bestemte Folk AS seg for å investere i en rekke tiltak.

-Vi jobber med mennesker, og ønsker at våre ansatte og kunder skal få best mulig oppfølging fra oss. Derfor bestemte vi oss for å ta en gjennomgang av våre interne prosesser, for å sikre at vi sørger for kvalitet i alle ledd.

-Resultatet ble en ISO9001:2015 sertifisering, som er et bevis på at vi jobber aktivt for å møte de høyeste kravene til kvalitet og kundetilfredshet, presiserer Martha.

– Som en del av en leverandørkjede, krever også flere av våre leverandører at vi etterlever en viss standard. Derfor har vi i tillegg til sertifiseringen også utarbeidet en Bærekraftrapport med våre fokusområder, vi oppfyller kravene i Åpenhetsloven og har en uttalt policy for likestilling og mot diskriminering, forteller hun stolt.

– Vi er opptatt av vårt omdømme og at vi er et selskap som bidrar positivt for ansatte og for samfunnet. Alt dette tror vi henger sammen med det å være en fortrukket partner for kundene våre.

dfdddd

Må bruke all tiden på folkene

-For oss så betyr det mye å ha en regnskapsfører med på laget i den daglige driften, forteller Martha.

-Vi ønsket aldri å ha en full økonomifunksjon internt. Det spiser for mye ressurser vekk fra vår kjernevirksomhet, poengterer hun.

-Vi må bruke all vår tid på å bygge gode relasjoner med kundene våre og konsulentene våre. Vi jobber med mennesker, og for å lykkes så må vi forstå deres behov og ambisjoner. Det er jo det vi brenner for også! Ting som regnskap og rapportering til myndighetene er heldigvis noe vi kan outsource og nye godt av det, smiler hun.

dfdddd

VIEW leverer oppdaterte tall

-VIEW hjelper oss både med regnskapsføring og lønn. Min gode kollega Tone Hundvin er den som sitter tettest på disse prosessene i Folk AS, fortsetter hun.

Tone kan fortelle dette om samarbeidet med VIEW i Bergen.
-Vi får god hjelp av VIEW, både i form av kompetanse og systemer. De er effektive og gir rask respons når jeg lurer på noe. Det er trygt å ha kort vei til den type kompetansen.

-Igjennom VIEW bruker vi også ERP-systemet Xledger, der jeg for det meste godkjenner bilag og fakturerer. Mange av våre ansatte gjør også reiseregningene og timeføring i systemet. Vi opplever Xledger som intuitivt og et system som får jobben gjort, smiler hun.

Som daglig leder er Martha også inne i Xledger.

-Jeg bruker Xledger til å lage budsjetter, holde oversikt over tall fra regnskapet og godkjenne bilag. Fordi VIEW er effektive med sin jobb, så kan jeg være trygg på at de tallene jeg ser up to date. Det er viktig for vår videre økonomi- og virksomhetsstyring, sier hun.

dfdddd

Ambisjoner for fremtiden

Når vi spør hvilke ambisjoner Folk AS har for fremtiden, er det spesielt to ting som utmerker seg.

-Vi har hatt en jevn og stabil vekst i Bergen, og har flere prosjekter i hele vestlandsområdet. Vi er nå inne på tanken om å tilby bistand i større deler av landet i nær fremtid. Det er spennende, sier Martha.

-Ellers så er rekruttering til faste stillinger noe vi fokuserer mer og mer på. Det er ofte gunstig både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Nå med endringen i AML for innleie av personell, er det noe vi kommer til legge til rette for enda mer fremover.

-Vår jobb er jo å få flere folk i arbeid – der de lykkes og trives. Det er på denne måten vi som selskap vokser også. Dette er en ambisjon vi jobber mot hver eneste dag, og det er vi både ydmyke til og veldig stolte av, avslutter Martha.

dfdddd

folk as