Kunder kommer først!

"Jeg har alltid oversikt over butikkens økonomiske helse. I tillegg er det en trygghet for meg å ha noen jeg kan spørre, og få raske svar av på ting jeg lurer på"
"Vi valgte VIEW Ledger som vår Økonomisjef"
"Samarbeidet med VIEW Ledger fungerer veldig bra. De forstår at vi har deadlines og at vi har korte frister på ting."
"For å være i tet i vår bransje på verdensmarkedet må vi ha stålkontroll på kostnader og lønnsomhet knyttet til ordrene våre"
"Vi har fått oversikt og innsikt på tvers av alle selskapene og samlet for konsernet. I tillegg har vi fått på plass en god dataflyt mellom fagsystemene våre."
"Vi må se fremover, ikke bakover. Fordi VIEW Ledger håndterer våre økonomiprosesser effektivt, kan vi være trygge på at de tallene vi ser er oppdaterte og riktige"
"Det er alfa og omega å ha en økonomipartner i ryggen, slik at vi kan fokusere på vår kjernevirksomhet"
"I Xledger har vi oversikt over alle selskapene i konsernet og systemet håndterer ulike valuta"
"Med de ambisjonene vi har, er det viktig å ha en controller i den daglige driften."
"Vi holder oss i forkant når vi har god oversikt over økonomien."
"Med god økonomistyring og hjelp til regnskapet, bruker jeg tiden min på å forhindre driftstans for mine kunder."
"Med mål om å bli markedsledende, må vi ha en fremtidsrettet økonomiløsning"
"Vi trengte et moderne økonomisystem og en leverandør som kunne tilpasse dette til øvrig infrastruktur"
"Vi har kontroll på likviditeten ved å alltid ha oversikt over innkjøpene våre og kontroll på vareflyten"
"Med VIEW Ledger på laget har vi full oversikt og stål-kontroll på forretningen"
"Vi har en løsning som hele tiden gir oss ajourførte data. Dermed har vi til enhver tid total oversikt"
"Vi får unna en produksjon på 25.000 tonn fisk i året ved hjelp av god økonomistyring"
"Timeregistrering, faktura og prosjektadministrasjon er lagret på ett sted i skyen. Det gir oss full kontroll og mer tid til andre ting"
"VIEW hjelper oss med å optimalisere prosesser og holde kostnader nede"
"Vi har en leverandør som er meget kunnskapsrik og et økonomisystem som er et mye bedre styringsverktøy enn tidligere"
plpartner%20as
"VIEW Ledger viser en nøyaktighet, fleksibilitet og dedikasjon som er helt avgjørende for vår internasjonale forretningsmodell."
"VIEW Ledger er en proaktiv bidragsyter i vårt økonomiarbeide"
"VIEW og Xledger ble valgt for å sikre bedre prosjektstyring og fortløpende oversikt over regnskap og resultat"
Holte%20Consulting%20mann%20pc
"Vi har fått bedre oversikt og analysemuligheter"
Bilde2
"Vi har fått en mer rasjonell timeregistrering og bedre kontroll på timeforbruket"
mann%20IPD%20sverige
"Vi opplever at VIEW Ledger deler vår drivkraft om høy kvalitet og leverer en effektiv tjeneste, samtidig som at de er innovative, serviceinnstilte og kunnskapsrike"
AdobeStock_86205046
"Evangeliesentret setter stor pris på samarbeidet med VIEW Ledger"
Roxel
"VIEW Ledger er vår rådgivende bidragsyter ved blant annet prosjektrapportering og implementeringsprosesser"
Rav%20sverige
"Vi stiller høye krav til våre leverandører akkurat sånn som våre kunder gjør til oss. VIEW Ledger møter våre krav og leverer en moderne tjeneste av god kvalitet"