mail%20logo
gastro

Gastro Catering

Vi har vært kunde hos VIEW Ledger over en periode, og etterhvert som vi har ekspandert og vokst videre, har behovet for økonomitjenester og regnskap økt. Vi ønsket en bedre kontroll på våre systemer, både de som omhandler økonomifunksjonen men også systemet som ligger bak, for å få gode nok styringsverktøy for verifisering av inntekter og kostnader, sier Jon Forkerudsæter, co-gründer og styreleder i Gastro Catering AS.

I august 2015 overtok Gastro Catering AS serveringsløsningen på Handelshøyskolen BI. En betydelig kontrakt for en av Oslos største og viktigste aktører innen catering og kantinedrift. Gastro har per i dag 120 ansatte fordelt på flere avdelinger.
Gastro%20catering%20view%20ledger%20komprimert

" I en sterk ekspansjonsfase innså vi behovet for en totalleverandør av økonomitjenester.” 


-  Jon Forkerudsæter, co-gründer og styreleder i Gastro Catering AS
-Vi så dessuten at VIEW Ledger var i en fase hvor man vektlegger rådgivningstjenester, noe vi også hadde et stort behov for. Vi trengte hjelp til å få et bilde av økonomisituasjonen, foruten hjelp til fremtidig planlegging; alt fra kalkylearbeid til regnskapskontroll og dokumentstyring. Viktig for oss var også oversikt over innkjøpene, fordi vi handler med forskjellige momskoder og hvor man må ha kontroll på vareflyten. når vi opererer med flere moms-koder, blir det tilsvarende mer komplisert. 

Vi er forøvrig i gang med å prosjektere et nytt hovedkontor og storkjøkken. I den forbindelse har det vært mye arbeid rundt investeringer og kalkylearbeid for bl. a. å se lønnsomheten i prosjekteringen av et nytt storkjøkken. i takt med vår ekspansjon er vi for så vidt på vei mot en konsernmodell. også her har vi et behov for rådgivningstjenester.

Administrerende direktør i VIEW Ledger, Christine schie, sier at Gastro nærmest er en drømme-case og idealkunde for økonomer, fordi kompleksiteten er vid og gjør utfordringen spennende.

-Men det setter også krav til økonomipersonell, og det er vel nettopp derfor man velger å outsource økonomibiten og som gjør dette lønnsomt for de fleste bedrifter opp til en ganske stor størrelse. Kundene har behov for en betydelig bredde i økonomikompetansen, noe som er vanskelig å finne i én og samme person internt i bedriften. Hos VIEW Ledger kan kunden benytte seg av et team hvor kompetansen er sammensatt avhengig av behovene.

Gastro benytter det skybaserte systemet Xledger, som VIEW Ledger tufter alle leveransene på. Det er et komplett økonomisystem. Kapasiteten og teknologien gir kundene tallene i sanntid, noe som gjør driften enklere og reduserer usikkerhet. Man får en større trygghet og man har hele tiden kontroll på inntektene. 
-Alle kassene våre er integrerte med Xledger, noe som gjør hverdagen vesentlig enklere, hvor vi matcher omsetningen inn mot utgiftssiden. Vi får realtime tall og slipper å vente en måned på oversikten. Vi har full oversikt over bankbeholdningen, inngående fakturaer, fortløpende varekostnader og øvrige regnskapsmessige forhold. Vi får alt dette opp på stasjonære maskiner, laptops, iPads og smarttelefoner. Vi kan dermed trygt si at vi har hele virksomheten tilgjengelig i lommen – online! På eiersiden er det en trygghet å ha kontinuerlig oversikt over selskapet, og få informasjon og mulighet f. eks. til å justere underveis, sier Forkerudsæter.

Direktør Schie i VIEW Ledger sier at outsourcing av økonomi er en stigende trend og at regnskap vil bli mer automatisert på sikt, samt at flere og flere større bedrifter vil etterspørre denne type tjenester.

-Svært mange markeder har store svingninger nå, og en ekstern leveranse av økonomitjenester tilbyr skalerbare løsninger, hvor leveransen kan gå i takt med topplinjen.

Av Josten Mosnes
Foto Anne Grete Nogva
Artikkel hentet fra Regnskap og Økonomistyring 

Få et uforpliktende tilbud av oss

oliviers
Det er viktig for oss å ha en kostnadseffektiv drift, slik at vi kan fokusere på å hele tiden kunne tilby kunden det de ønsker og forventer, før konkurrentene. Så det å ha en økonomisk sparringspartner var et strategisk valg for oss.
-Lise Christiansen Dolve,
CEO i Oliviers & Co. 
oliviers%20og%20co%20og%20view%20ledger
outsourcing
5 myter om outsourcing av regnskap og lønn
Vi avkrefter fem av de vanligste mytene vi hører.

OM VIEW LEDGER

Vi tilbyr det skybaserte
økonomisystemet Xledger,
regnskaps- og lønnstjenster
og økonomisk rådgivning. 


KONTAKT OSS