mail%20logo
grieg%20logo

Grieg Gruppen digitaliserer med Xledger

-Effektvisering står i sentrum

For Grieg Gruppen er det viktig at lønnsomhet går hånd i hånd med en bærekraftig utvikling av tjenestene. Da spiller unyttelse av teknologi en viktig rolle og derfor var det naturlig for oss å velge VIEW Ledger som leverandør.
Wenche Kjølås, CFO, Grieg Maturitas
Hva skal bli bedre
Hvordan tok de valget
Ambisjonene for fremtiden 
Illustrasjons-bilde fra Mister Minit
Grieg Group sitt hovedkontor i Bergen