mail%20logo
safe bemanning logo

Safe Bemanning har en effektiv integrasjon mellom timefangst og lønn

Samarbeidet med VIEW Ledger fungerer veldig bra. De forstår at vi har deadlines og at vi har korte frister på ting, sier Daglig leder i Safe Bemanning, Petter Ødemark.​
-Vi lykkes vel kanskje best med det vi gjør fordi vi har veldig god oppfølging. Vi er tett på medarbeiderne og vi er tett på kundene, presiserer Ødemark.  

-Vi brenner virkelig for at kundene våre skal bli fornøyde, og at vi klarer å hjelpe de med det de trenger hjelp til. Og på den reisen er det ekstremt viktig at vi har medarbeidere som trives føler seg ivaretatt, blir sett og behandlet på en god måte. Det er alfa og omega for oss, forteller han. 

-Vi har deadlines og ofte korte frister på ting. Så det er veldig viktig for oss at det fungerer optimalt mellom timefangsten og riktig avlønning til våre medarbeidere. Og her har VIEW Ledger hjulpet oss med å få dette til å fungere på en veldig god måte.


-Vi bruker økonomisystemet Xledger, som er et effektivt og godt system for å håndtere de komplekse oppgavene vi har innenfor lønn. Og for at vi skal lykkes er vi nødt til å ha stålkontroll på disse tingene. I dette arbeidet har VIEW Ledger vært en viktig samarbeidspartner, avslutter han.  

Få et uforpliktende tilbud av oss

f%C3%B8rst%20og%20st%C3%B8rst%20p%C3%A5%20xledger
Først og størst på Xledger
-Tanken vår i 2004, gjelder fortsatt i dag. Vi skal tilby, implementere og supportere Xledger på egen hånd.

OM VIEW LEDGER

Vi tilbyr det skybaserte
økonomisystemet Xledger,
regnskaps- og lønnstjenster
og økonomisk rådgivning. 


KONTAKT OSS
google-site-verification: google0ca091d981d548b8.html