mail%20logo
%40else

"@else, jeg er syk i dag"

Bruk av teknologi som maskinlæring og kunstig intelligens blir for alvor tatt i bruk i arbeidslivet, og Sticos lanserte i begynnelsen av året den første norskutviklete digitale assistenten innen personaltjenester. Ambisjonene er høye; @else skal bli Norges fremtidige personalsjef! 

Vi tok en prat med Produktsjef i Sticos, Christian Langvatn, for å høre hvordan @else kan gjøre hverdagen enklere for bedrifter.

 
Hvem er @else? 
@else er en chatbot med kunstig intelligens, og som er i ferd med å bli ekspert på personalområdet. Det er ingen som har sett @else, men vi håper personligheten hennes blir tydelig gjennom måten hun svarer på. Vi har lært henne å behandle alle med respekt, svare likt på like spørsmål og ha et glimt i øyet og en liten ”snert” i kommentarene sine.
 
Hvordan kan @else bidra til å effektivisere bedrifter? 

I og med at @else kan håndtere enorme datamengder, vil hun definitivt frigjøre tid fra rutinearbeid for ansatte innen HR og personal. Det vil være naturlig at spørsmål ansatte har knyttet til regelverket, vil bli rettet direkte til @else. Lovverket er komplekst, og @else vil alltid være oppdatert og tilgengelig for å svare på spørsmål.  
 
Per dags dato har hun håndtert mer enn 36 000 spørsmål og svar. I tillegg til å kunne slå opp og finne svar i pesonalhåndboken, har juristene i Sticos lært henne svarene på nesten 2 500 spørsmål i tillegg. Hun kan også registrere fravær og ta ut fraværsrapporter. I og med at hun også kan klokka, vil hun kunne registrere avspasering for ansatte. Det kommer flere oppdateringer i uken fremover, fra et dedikert team av både systemutviklere og jurister.  
 
@else er også et ledd i kvalitetssikringen i en bedrift, både i form av at lover og regler alltid er tilgjengelig i en oppdatert versjon, og for å sikre lik behandling av alle ansatte ved ulike forespørsler.  
 
Kan hvem som helst ta i bruk @else? 
Akkurat nå er @else åpen for testing for alle. Vi vil at hun skal lære så mye som mulig og bli testet av så mange som mulig, slik at hun kan utvikles og læres opp raskest mulig. I fremtiden vil hun bli en viktig del av Sticos Personal.  
 
Hva er den største utfordringen til @else nå? 
Å forstå det norske språket. Brukere formulerer seg ulikt, og @else må kunne forstå spørsmål i ulike kontekster. Det er nettopp derfor vi har invitert brukere så tidlig inn i en utviklingsfase- fordi maskinlæring foregår etter "learning by doing" prinsippet. 
 
Hvordan tror du fremtiden til @else ser ut? 

Kunstig intelligens utvikles relativt raskt, så @else har stort potensiale i nærmeste fremtid.  På sikt vil vi implementere @else inn i flere kanaler der brukerne er tilstedte, for eksempel på Facebook, via SMS eller på Skype. Det skal være enkelt å få tak i @else og da må hun være tilgjengelig der brukeren er, på brukerens premisser. 

Vi utvikler en enda bedre søkemotor nå med en synonymordbok. @else vil også kunne kobles på HMS systemer, slik at hun kan oppdatere brukeren om for eksempel nyheter og status på avvik. 
 
Vil den nye Personvernloven begrense @elses arbeid?  
Vi er klar over hvilke krav som settes til oss som leverandør, og i denne bransjen, hvor man opererer med sensitive data, har vi fokus på personvern. @else må tilpasse informasjonen hun gir ut til brukerne i de ulike kanalene. På for eksempel Facebook eller Skype er det andre retningslinjer for hvilke opplysninger hun kan dele, enn hvis du er logget inn på Sticos eller bruker SMS-tjenesten.  
 
Vil man kunne snakke til @else i fremtiden? 
Vi har faktisk nylig laget en betaversjon der vi har introdusert @else for Apple sin Siri. De har blitt gode venner og med @else sin kunnskap og Siri sin stemme, kan du ved hjelp av tale, få svar på dine spørsmål. 
 
Tror vi denne teknologien vil true fremtidige arbeidsplasser? 
Nei, men digitale assistenter og AI-teknologi vil få en bredere plass i arbeidslivet. Her handler det om å utnytte teknologien på best mulig måte, både for å effektivisere organisasjonen og for å kunne gi kundene dine en konkurransedyktig leveranse.
Sticos er vår samarbeidspartner, ta kontakt med oss om du vil høre med om hvordan @else kan hjelpe deg!
 

Kontakt oss 

google-site-verification: google0ca091d981d548b8.html