Disse ferdighetene bør en CFO ha for å lykkes

I 1926 utga Ernest Hemingway romanen “The Sun Also Rises”. Følgende samtale mellom to av karakterene passer godt som en innledning til å snakke om en CFO`s ferdigheter: 
«How did you go bankrupt?» Bill asked 
«Two ways,» Mike said. «Gradually and the suddenly.” 

Ansvar og oppgaver er nøkkelord for en som skal lede utviklingen av en virksomhets økonomiske helse. En CFO skal sikre at organisasjon har en forsvarlig økonomi og et godt grunnlag for investeringer og vekst. I en verden hvor endringstakten øker og ny teknologi både truer forretningsmodeller og skaper muligheter, har økonomilederen en av de aller mest sentrale rollene. Her kommer fire ferdigheter vi mener en CFO bør ha for å lykkes.  1. Forstå virksomhetens Cash Flow

Denne kommer vi ikke unna. Cash Flow eller kontantstrøm er innbetalinger og utbetalinger i en virksomhet over en periode. Det er elementært for en CFO å ha en veldig god forståelse av hvordan disse henger sammen og påvirker driften av virksomhetene på både kort og lang sikt. 

For å kunne forstå kontantstrømmen godt krever det (minst) to grunnleggende ting: 

1. at du kjenner virksomhetens forretningsmodell 

2. at du har et system som gir deg oversikt over virksomhetens fordringer 

Kombinasjonen av disse gir deg et godt utgangspunkt når du skal planlegge. Det er mange faktorer som kan føre til i en lite effektiv pengestrøm og dermed presse selskapets likviditet. Derfor må en CFO forstå selskapets kapitalbehov og styre deretter.  
Et godt tips her er å ha en forankret og gjennomarbeidet fullmaktsmatrise.
På denne måten kan du sikre at du kjenner til (og kan påvirke) hvilke forpliktelser som inngås på vegne av selskapet. Dette gjelder både ved kjøp av produkter og tjenester, så vel som inngåelse av kontrakter og utsendelser av tilbud. Du er vokteren ved porten og du trenger at alle i virksomheten er klar over hva de har fullmakt til. 

Videre kan kontantstrømmen hjelpe deg med å vite hvilke tiltak som bør iverksettes for å forbedre likviditeten. For eksempel utarbeide bedre budsjetter, prioritere investeringer eller få på plass bedre rutiner for kundefordringer eller leverandørbetingelser.  

God likviditetsstyring gir større handlefrihet, noe som kan gi økt konkurransekraft i markedet. Derfor handler ikke dette bare om at selskapet må kunne betjene sine kostnader, men også å være i stand til å gripe muligheter og realisere planer. 

Les også: 6 tips til bedre kontroll på likviditeten i selskapet 

 
2. Teknologiforståelse 

I et økonomistudie er det forsvinnende lite fokus på teknologi. Bortsett fra bruk av produktivitetsverktøy som for eksempel Excel, står du på egne bein når du er ferdig med studier. I en verden hvor teknologien utvikler seg i økende takt er det viktig å forstå hvordan teknologi fungerer. 
 
I dag finnes det mange teknologiske verktøy som kan hjelpe en CFO og en økonomiavdeling til å jobbe mer effektivt og strukturert. Som en økonomileder bør du ha en oversikt over hvilke relevante verktøy som finnes og ikke minst forstå hvordan de kan brukes til å skape verdi for selskapet. Bruk av teknologi kan bidra til en mer kostnadseffektiv drift, men også gjøre kvaliteten på arbeidet bedre og mer kontinuerlig.  Dette fordi risikoen for feil og forsinkelser minimeres. Det kan f.eks. være snakk om å automatisere arbeidsprosesser i eller på tvers av systemer.
 
Er det oppgaver som kan forenkles og automatiseres ved hjelp av RPA, integrasjonsløsninger eller bør dere kanskje bytte ut det eksisterende økonomisystemet?  

Det finnes mange løsninger og flere veier til mål og det kan være vanskelig å utnytte disse optimalt, dersom kunnskapen og forståelse for teknologi mangler. Derfor er det viktig at du som CFO, har en viss en forståelse for hvordan teknologi kan være med på å utvikle og forbedre økonomiprosessene i virksomheten. 

En fersk undersøkelse fra Accenture viser at mange norske økonomifunksjoner har visjoner og strategier om å ta i bruk teknologi, men at bare omtrent halvparten faktisk har erfaring med RPA, AI, skybasert databehandling og andre teknologier. Det betyr at det er store uutnyttete potensiale i økonomiavdelinger til å både endre og verdiøke måten man jobber på ved hjelp av teknologi.  

Les også: Robotene som skaper arbeidsplasser 
3. Sette sammen riktig kompetanse 

I boken «Good to Great» skrevet av Jim Collins (2001), introduserer Jim blant annet konseptet «Først hvem, så hva?». Han mener at det er viktigere å ha de riktige folkene med riktig kompetanse, før man velger retning. Med riktig folk på riktig plass, har man et godt utgangspunkt for å gjøre gode valg. 

Som leder for en økonomiavdeling har du et ansvar for at mange ulike oppgaver skal gjennomføres. Økonomifaget er et omfattende fagfelt som krever både kunnskap og en god vurderingsevne innenfor regelverkets rammer. Det at teknologi utfordrer måten en økonomiavdeling jobber på, gjør at riktig kompetanse i teamet fremover bli viktig for å lykkes.  
I dag handler ikke økonomikompetanse bare om bilagsbehandling og kontering. Det handler også om bred forståelse av forretningsvirksomhet og teknologi. 
Implementering av nye systemer, forretningsmodeller eller strategier, kan bety at prosesser og oppgaver blir organisert annerledes. Da kan det bli behov for å investere i ny kompetanse eller bruke tid på å utvikle eksisterende. Sørg for at du har spesialister i de ulike fagfeltene, for å avlaste og komplettere din egen kompetanse. Det er din oppgave å sette sammen en økonomiavdeling med både god og riktig kompetanse, som evner å ivareta både de daglige og fremtidige oppgavene.  

En økonomiavdeling bør være en forlengelse av både dine og selskapets ambisjoner. Derfor bør strategier og mål kommuniseres og i stor grad deles av de ansatte, slik at de forstår hva selskapet ønsker for fremtiden.
Nye løsninger eller satsninger alene skaper ikke verdi for selskapet, om ikke resten av avdelingen forstår hva som skal gjøres og hvordan utnytte potensiale.  

Les også: 5 kjennetegn ved en fremtidsrettet regnskap- og økonomileverandør 
4. Tenke utenfor boksen 

Når du sitter med ansvaret for selskapets økonomi, kan det høres risikofylt å skulle “tenke utenfor boksen”. Men det kan snarere være enda mer risikofylt å la være.   

En undersøkelse gjort av KPMG i fjor (The Views from the top) blant over 500 administrerende direktører fra seks kontinenter, viste at de hadde en del forventninger til CFO’ene utover de tradisjonelle oppgavene. Spesielt verdsatt var områder som handler om å tenke annerledes for å være en strategisk rådgiver for selskapet, for å bidra til å skape nye forretningsområder.  

Om en CFO har kontroll på selskapets kontantstrøm, tilgang til effektive verktøy og den riktige kompetanse blant ansatte, er det lettere å ha fokus på forretningsinnsikt- og utvikling.  

Det å forstå økonomi er elementært i rollen som en økonomileder. Knuse og presentere tall er kjente oppgaver. Mer utfordrerne kan det være når tall skal oversettes til fremtidige planer og handlinger.  

Dagens økonomisystemer gir en rask og mer presis tilgang til sanntidsinformasjon om forretningen. I tillegg frigjøres tid ved at prosesser automatiseres. Denne tiden bør aktivt brukes til å lage prognoser og analysere hvilke muligheter selskapet har for å skape ny virksomhet eller forbedre eksisterende. En forutsetning for at du skal lykkes med dette er at du kjenner til og forstår selskapets forretningsmodell.
Kjenner du ikke driverne for verdiskapning er det vanskelig å kunne bidra godt nok.
Derfor bør du være nysgjerrig. Ta deg tid til å bli kjent med hele virksomheten. Ta en prat med for eksempel salg og marked og HR, for å prøve å forstå sammenhengen og driverne i de ulike avdelingene. Sammen med fagkompetansen du har, vil det å bli kjent med flere sider av virksomheten hjelpe deg med å tenke nytt og se nye muligheter for selskapet.  

Les også: Bruker du regnskapstallene til å ta strategiske valg?
Dette bør du tenke på når du skal bytte økonomisystem
Dette bør du tenke på når du skal bytte økonomisystem. Les våre tips her!

OM VIEW LEDGER

Vi tilbyr det skybaserte
økonomisystemet Xledger,
regnskaps- og lønnstjenster
og økonomisk rådgivning. 


KONTAKT OSS

Alt handler om fornøyde kunder

Vår drivkraft er kunder som forventer at vi er i forkant
"Samarbeidet med VIEW Ledger fungerer veldig bra. De forstår at vi har deadlines og at vi har korte frister på ting."
"Vi valgte VIEW Ledger som vår Økonomisjef"
"For å være i tet i vår bransje på verdensmarkedet må vi ha stålkontroll på kostnader og lønnsomhet knyttet til ordrene våre"

Våre samarbeidspartnere

Vi spiller hverandre enda bedre
Vi er Xledger sin største partner og sertifisert som Platinum Partner.
Vi er Tripletex sin største partner og kjenner systemet godt.
Vi leverer Sticos Personal- et komplett HR, HMS og personalsystem.

Menneskene utgjør den store forskjellen

Møt menneskene som jobber hos oss. Din neste rådgiver?
Beathe Opheim
Økonomikonsulent
Renate Slinning
Avdelingsleder
Rune Johansson
Sales Executive

Kurs og samlinger

Tips og triks sammen med faglig påfyll 
Forenklet arbeidshverdag i Xledger

Bergen
torsdag 15. august

Les mer og meld deg på
Forenklet arbeidshverdag i Xledger

Oslo, Barcode
tirsdag 20. august

Les mer og meld deg på
Innføring i Tripletex

Oslo
tirsdag 10. september

Les mer og meld deg på

Jobb hos oss

Vi hjelper kundene våres med deres økonomiske utfordringer
Rådgiver

Bergen

Les mer og søk her
ERP-konsulent

Oslo

Les mer og søk her
Jørgen Austheim Person
Direktør for Finans og forretningsutvikling

Kontakt oss

Hovedkontor

Telefon:
06731

E-post:
info@viewledger.com

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 16, 12 etasje
0191 Oslo

Postadresse:
Postboks 6731 
0609 Oslo

Org. nr: 987 260 335
                             Følg oss på:
 

Vi er medlem av: Regnskap Norge, IKT Norge
Samarbeidspartner: Xledger AS, Tripletex AS

 
VIEW Ledger er en del av

VIEW er et registrert varemerke med registreringsnummer: 288457
Copyright © 2018 VIEW  Personvernerklæring
Denne siden bruker informasjonskapsler for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskapsler og personvern i vår personvernernærklæring.