mail%20logo

Elektronisk signatur og oppbevaring av selskapsdokumentasjon

1. juli 2017 åpnes det for elektronisk signatur av selskapsdokumentasjon. Aksjeloven § 1-6 endres, og elektronisk signatur blir likestilt med fysisk signatur. I tillegg åpnes det for elektronisk oppbevaring av dokumenter, med krav om å ha sikkerhetskopier.

Økt bruk av digitale løsninger

Det at det nå åpnes for en økt bruk av digitale løsninger i aksjeloven, sikrer en enklere, rimeligere og en mer miljøvennlig kommunikasjon mellom aksjeeierne og selskapet. Du kan både signere og oppbevare eksempelvis årsberetninger, styre- og generalforsamlingsprotokoller elektronisk og få en mer smidig dokumentflyt. I tillegg åpnes det også for at deltakere samt revisor kan være tilstede elektronisk ved hjelp av Skype, Google Hangouts eller lignende på generalforsamlinger, med mindre vedtektene sier noe annet. 

Dette vil være en besparelse både i form av tid, penger og kapasitet. For de minste bedriftene er det kanskje ikke lengre behov for en printer til det administrative og mer generelt vil det bety at du slipper å ha en haug med dokumenter lagret i et brannsikkert skap.  Aksjeselskaper holder vanligvis fire årlige styremøter og én generalforsamling per år, og det skal skrives og godkjennes protokoller for hvert møte. Møtevirksomhet kan nå planlegges uavhengige av lokasjon og det vil være mulighet for at alle deltakere signerer samtidig via en elektronisk løsning. 


Lønnsomt og aktivt styrearbeid
Styrets rolle er å være en aktiv forvalter av selskapet, en pådriver for økt lønnsomhet og skal sikre en forsvarlig vekst. Vi har erfaring med å være en sparringspartner for kundene våre i dette arbeidet. Vi leverer en rekke skybaserte tjenester som er gode verktøy på veien for å lykkes bedre i styrearbeidet. Blant annet:
 
  • Styreportal i skyen
  • Elektronisk signatur 
  • Skybasert dokumentarkiv 

Vi kan bistå som styresekretær i styremøter for å gi innspill til styret, sikre gjennomføring i henhold til aksjeloven, gjøre innkallinger og skrive referater. 

Ta kontakt om du ønsker å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg ivareta styrearbeidet på best mulig måte.

 

Kontakt oss 

google-site-verification: google0ca091d981d548b8.html