mail%20logo

Fra strategi til gjennomføring

Det er med stor begeistring at vi nå begynner å se resultatene av det arbeidet vi har jobbet planmessig med de siste 2 årene. VIEW Ledger hadde i fjor en økning på 25 prosent av rådgivningstjenester til sine kunder sammenlignet med året før. Salget av rådgivningstjenester utgjorde totalt 25 millioner kroner av en totalomsetning på 111 millioner kroner. Ved utgangen til 2017 fortsetter veksten med økt takt, og viser en vest på hele 30%.

Drastisk dreining i bransjen
Regnskapsbransjen har lenge spådd drastiske dreiningene fra leveranse av tradisjonelle regnskapsføringstjenester til økt rådgivende tjenesteyting. Dette har vært understøttet av en rekke rapporter. Bl.a. KAIRO rapporten gjennomført av den svenske revisjons og regnskapsforeningen hvor rådgiverandelen antas å øke med nærmere 70% og at bedrifter innen bransjen må omstille seg kraftig for å møte kravene til både automatisering og digitalisering. Utviklingen i Norge er identisk med den i Sverige.
 
Fra transaksjon til relasjon
Vi har de siste årene jobbet strategisk for å innta rollen som rådgiver for våre kunder og vi opplever nå gode resultater av denne satsingen. I dag utgjør rådgivningstjenester som hjelp til regnskapsanalyser, budsjettering, likviditetsstyring, effektivisering av forretningsprosesser, samt system og IT løsninger en stadig økende andel av vår virksomhet.
 
Hvordan komme fra tradisjonell regnskapsføring til å innta rådgiver rollen?
  • Du må ha en klar og uttalt strategi, som er godt forankret hos ledere og medarbeider.
  • Tydelige konsepter og produkter.
  • Struktur på kundeoppfølgingen og fokus den gode «kundereisen»
  • Klare rollebeskrivelser, bevisst kompetanseheving og rekrutteringsstrategi. Ingen er god på alt – men alle er gode på noe.
  • Og til sist, men ikke minst: Gjennomføring!

Gjennomføringsevne
All suksess handler til syvende og sist om gjennomføring. Har du en klar strategi og tydelige mål vil ledere og medarbeidere være i stand til å gjøre riktige valg i hverdagen. Jeg tror det er avgjørende for å drive omstillinger og endringer av konsepter og ikke minst det digitale skiftet. Står du stille blir du skutt! Vi har vist at vi evner omstilling og få bransjer er mer spennende enn regnskapsbransjen akkurat nå. Fremover blir det viktig å fortsette det strategiske arbeidet vårt med robotisering og digitaliserte prosesser. 


Skrevet av Christine Schie, Administrerende direktør 
 
%C3%B8konomisk%20r%C3%A5dgivning%20Christine%20schie%20(2)
svindelfors%C3%B8k
Ikke bli lurt av CEO- og direktørsvindel
Økokrim advarer norske bedrifter mot svindel. Å ha gode rutiner for overføringer er viktig. Les råd her for å forhindre svindelforsøk>>

OM VIEW LEDGER

Vi tilbyr det skybaserte
økonomisystemet Xledger,
regnskaps- og lønnstjenster
og økonomisk rådgivning. 


KONTAKT OSS
google-site-verification: google0ca091d981d548b8.html