mail%20logo

Hvorfor du bør involvere regnskapsføreren din nå

(Oppdatert 21.04.2020)

Kompensasjonsordning fra regjeringen: 
 • Hvilke ordninger gjelder for deg? 
 • Kan du søke om kontantstøtte? 
 • Kan du og bør du søke om statsgarantert lån? 
 • Kan du benytte deg av Innovasjons Norge sine tilskudd? 
 • Hvordan går du frem for å søke ordningene? 
 • Har du riktig grunnlag og underlag for søknaden? 
 • Har du fått med deg alt du har krav på?  

Bedrifter som oppfyller kravene til ordningene, har muligheten til å søke om dette fra om med lørdag 18. April.  

Trenger du hjelp til å søke? Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt og hjelper vi deg!

 

Hvorfor er det lurt å få hjelp til å søke kompensasjon? 

Utbetaling av midler vil skje fortløpende og i løpet av kommende uke begynner utbetalingene. Løsningen skal i stor grad være automatisk, og selv om myndighetene har hatt kort tid på seg for å lansere kompensasjonsordninger for bedrifter, legger de stor vekt på at søknadene faktisk er korrekt utfylt og at disse vil bli etterprøvd. 
 
Dersom det avdekkes juks og svindel, vil det komme krav om tilbakebetalinger og sanksjoner.

Finansdepartementet sier også at de legger opp til at selve søknadsprosessen vil inneholder automatiske kryssjekker for å mer effektivt avdekke feil.  
involvere regnskapsfører nå
Det betyr at dersom det er store avvik mellom det som blir opplyst og historisk informasjon som etaten har tilgjengelig, vil søknaden bli avvist eller gå til manuell behandling. Dette vil føre til store forsinkelser eller i verste fall at støtten kan bortfalle helt.

Din regnskapsfører kjenner din bedrift og tallene dine godt, og har derfor et godt utgangspunkt for å kunne veilede deg og effektivt tilrettelegge for den dokumentasjonen du trenger.  

Finansdepartementet skriver at alle søkere må i etterkant kunne dokumentere tallene de har sendt inn, ved attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører. 

Et ajourholdt regnskap vil være avgjørende for å legge frem riktig informasjon til myndighetene. Bedrifter må søke hver måned, frem til ordningen avsluttes. (som foreløpig er satt til mai måned) Hver måned må vurderes separat og omsetningstall må dokumenteres. 

Regnskapsførsel er en av utgiftene som inkluderes i kompensasjonsordningen. Dette er ikke grunn til å overdrive eller dra på seg kostnader som ikke kan forsvarers i ettertid, men et virkemiddel fra myndighetene som signaliserer at det er viktig at ditt regnskap blir ivaretatt og rapportert riktig.  

Les også: 
Søke om kontantstøtte? 

Les også: 
Søke om statsgarantert lån? 


Få oversikt over økonomien - likviditetsprognoser  

For å forstå hva som bør gjøres for å forbedre likviditeten, er det lurt å ha en oppdatert og riktig oversikt over hvordan ting ser ut akkurat nå - og litt lengre frem i tid.  
Dersom du ikke har denne kompetansen selv, bør du kontakte din regnskapsfører for å få satt opp likviditetsprognoser som forteller deg hvor skoen trykker mest på kort sikt. Hva er de store kostnadspostene og hvordan vil redusert inntekt påvirke driften fremover? 
Ut ifra dette kan dere sammen se på hvilke tiltak som bør prioriteres aller først.  Få på plass umiddelbare tiltak for å forbedre likviditet 

Hvis du før krisen var inne på tanken om å skaffe et lån i virksomheten din, kan det være en veldig god timing å sjekke mulighetene akkurat nå. Du trenger ikke å begrense deg til den banken du bruker i dag. 

Noen regnskapsleverandører og -førere har erfaring med konkrete og praktiske tiltak for å forbedre kontantstrømmen og likviditeten i selskapet.  

Dette bør du utnytte, og vi anbefaler å sette av tid med din regnskapsfører for å gå igjennom og iverksette konkrete handlinger.  

Det kan også være veldig lurt å fordele oppgavene dere imellom, for å få raskets mulig komme få tiltakene på plass. 

Din regnskapsfører kan hjelpe deg med å for eksempel kontakte banken, gårdeier, leverandører eller se på rutiner for optimalisering av varelager.   Noe konkrete ting dere bør gå igjennom: 

Lån: Hvilke lån kan betales eller forlenges? Kan noe finansieres via krisepakker? Det kan være lurt å benytte seg av de mulighetene som foreligger akkurat nå. 

Kostnader: Hva er de store kostandspostene? Hvilke kostander kan kuttes med en gang? Hva kan dekkes via regjeringens krisepakker? 

Inntekter: Effektiviser rutiner for kundene dine slik at du sikrer rask innbetaling og god oppfølging. Kan du få kortere kredittid på kunder enn den kredittiden du har hos leverandørene dine  
 
Varelager: Et varelager er sovende penger, men du kan ikke bruke det på samme måte. Hvordan kan du få opp omløpshastigheten på varene og hva kan du gjøre for å optimalisere varelageret ditt? 

Les også: 
Våre beste praktiske tips til bedre likviditet 


Utsettelse av skatter og avgifter 

Myndighetene har utsatt flere betalingsfrister knyttet til skatter og avgifter nå. Dersom du har en regnskapsfører, så er nok han eller hun klar over dette. Hør gjerne om du benytter eller bør benytte deg av muligheten til å: 
 
 • Få tilbakebetalt forskuddsskatt 
 • Utsette forskuddsskatten 
 • Søke om redusert forskuddsskatt 
 • Utsette merverdiavgift 1. termin 

Mange etater gir også utsettelser for å levere inn offentlige oppgaver. Hver etat har sine egne regler. 


Lønn, personal og permitteringer 

Permitteringer er dessverre et tiltak veldig mange ha måtte benytte seg av, som følge av tapt inntekt og redusert drift. Dersom dette gjelder deg og din bedrift, er det en del midlertidige endringer i regelverket knyttet til lønn, personal og permitteringer du må være klar over.  


Få gode råd av din regnskapsfører om hvordan du håndterer:  
 
 • Varsling og iverksettelse av permitteringer 
 • Utenlandske arbeidstakere og permittering 
 • Arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering 
 • Beregning og utbetaling av hel - eller delvis permitteringslønn  
 • Håndtering av sykemelding – og sykepenger som følge av viruset 
 • Veiledning i bruk av omsorgspermisjon / barne-sykedager 
 • Søknader til og kontakt med NAV 
 • Ferieavvikling 
 • Oppsigelser 

Les også: Guide til permitteringer 

Som leverandør av regnskap- og økonomitjenester er vi opptatt av deg og din virksomhet. Vi er glade for at myndighetene har definert oppgavene våre som kritiske og at vi representerer tjenester som dekkes av ordningene. 

Akkurat nå hjelper vi mange av våre kunder med både å forberede søknader for kompensasjonsordninger, men også å analysere og iverksette likviditetstiltak i bedriften.  
Vi har kapasitet og ønsker mer enn gjerne å hjelpe andre bedrifter som er usikre på hva de nå skal gjøre eller ønsker hjelp til å søke om krisepakker fra regjeringen.  

Det er viktig for oss at du vet at vi kan kontaktes dersom du har spørsmål og trenger hjelp til å utføre oppgaver du selv eller dine ansatte ikke kan utføre.   

Ta kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet under. 
Disse personopplysningene lagres internt hos oss for å kunne ta kontakt med deg og sende deg relevant informasjon knyttet til din henvendelse. For mer informasjon se vår personvernerklæring.
google-site-verification: google0ca091d981d548b8.html