mail%20logo

Feriepenger og ferieavvikling

Hvor mye ferie har jeg krav på?
Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles. Dette kalles opptjeningsåret. Hvis du ikke har vært ansatt hele foregående år, har du allikevel krav på ferie. 4 uker og èn dag iflg ferieloven eller 5 uker for de som har avtalefestet ferie.


Hvordan er reglene når jeg har begynt i ny jobb?
Du kan kreve full ferie hos ny arbeidsgiver dersom du startet senest 30.09. Da må du imidlertid ikke ha tatt ut all ferie hos tidligere arbeidsgiver. Har du ikke opptjent feriepenger foregående år, kan du kreve full ferie, men uten lønn.
 

Hvor mye sammenhengende ferie har jeg krav på? Hvem bestemmer feriens plassering?
Arbeidsgiver har styringsrett for plassering av hoved ferien. (01.06-30.09).

Du kan kreve at 3 uker blir tatt sammenhengende. Selv om arbeidstaker kan kreve at ferien legges i perioden juni til september, er det ingenting i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler å legge hovedferien til andre tider av ferieåret

 

Hvor mye feriepenger kan jeg få?
I følge ferieloven skal feriepenger være 10,2 av feriepenge grunnlaget foregående år, med 4 uker og 1 dag ferie.

For de som har avtalefestet 5 uker ferie er prosentsatsen 12%. Den 5. ferieuken og den forhøyede satsen er imidlertid en del av lønnsoppgjøret og ikke en del av ferieloven.

Er du over 60 år har du rett til 2,3% i ekstra feriepenger. Ekstra feriepenger for de over 60 år avsettes i regnskapet fra det året den ansatte fyller 59 år. Det skal trekkes skatt på utbetaling av FP for den ekstra uken. Det skal ikke foretas forskuddstrekk på feriepenger når de utbetales i ferieåret.

Feriepenger regnes inn som en del av inntekten og beskattes på vanlig måte. Det som i praksis skjer er at du betaler litt mer skatt gjennom de 11 månedene, for at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt på feriepengene når de utbetales.

Den ansatte skal ved utbetaling trekkes i lønn for 4 uker og 1 dag/5uker. Og trekk for 6 uker for de som over 60 år. Dette fordi den ansatte ikke skal ha både lønn og feriepenger for samme perioden. Feriepenger erstatter bortfall av lønn. Det trekkes full skatt ved utbetaling av feriepenger for ansatte med skattekort for kildeskatt.Når får jeg feriepenger?
Hovedregelen er at feriepenger skal utbetales når ferien taes ut. Men i praksis, for å spare arbeidsgiver for mye arbeid, er det mange som utbetales feriepenger til alle ansatte i juni. Håndteres ferieutbetalingen på denne måten, kan arbeidsgiver utbetale vanlig lønn til den ansatte under ferieavviklingen.


Hvor mye feriepenger får jeg om jeg har vært sykemeldt eller i lønnet permisjon? 
Hvis arbeidsgiver forskutterer lønn under sykemeldingsperiode og perioder med lønnet permisjon, vil den ansatte opparbeide seg fullt med feriepenger.

Hvis det er Nav som utbetaler lønn under sykefravær, avsettes kun feriepenger for de 16 første dagene(arbeidsgiverperioden). Feriepenger til arbeidstakere som mottar sykepenger fra NAV gis for de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret.

Feriepenger fra NAV utgjør 10,2% av utbetalte foreldrepenger for de 12 første ukene av stønadsperioden ved 100% dekningsgrad og for de 15 første ukene av stønadsperioden ved 80% dekningsgrad. Tilsvare 60 dager/75 dager.Hvor mye ferie kan jeg overføre til neste år?
Arbeidsgiver plikter å sørge for at den enkelte arbeidstaker avvikler full ferie. Arbeidstaker på sin side plikter å avvikle ferie jf.ferieloven §5(1). Utgangspunktet er at all ferie skal tas ut i løpet av ferieåret.

Ferieloven §7(3) gir arbeidstaker og arbeidsgiver anledning til å inngå skriftlig avtale om overføring av noe ferie. For arbeidstakere med ferie etter ferieloven kan inntil 10 virkedager (2 uker) overføres til neste ferieår. Selv om arbeidstakere har en uke ekstra ferie har de ikke adgang til å avtale overføring av flere dager. Mange virksomheter har 5 uker ferie.

De ekstra feriedagene som følge av avtale, kan partene disponere over som de selv vil. Det vil si at for de som har 5 uker ferie kan opptil 14 dager overføres til neste år Kan jeg ta ut feriedager i penger?
Det er ikke tillatt å betale ut den lovfestede ferien, altså 4 uker og 1 dag. Har du 5 uker ferie kan du få utbetalt for 4 dager etter avtale med arbeidsgiver.


Når får jeg feriepengene ved en oppsigelse?
Når arbeidsforholdet opphører, skal du få utbetalt feriepenger som er opptjent til sluttdato. 


heistad
Skrevet av Lene Langmo Heiestad
 

Har du spørsmål? Kontakt oss for en prat

google-site-verification: google0ca091d981d548b8.html