Feriepenger og ferieavvikling

Hvor mye ferie har jeg krav på?
Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles, dette kalles opptjeningsåret. Hvis du ikke har vært ansatt i året før, har du allikevel krav på ferie (4 eller 5 uker). Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger, er at de skal erstatte lønnsbortfallet når du tar ferie.

Hvordan er reglene når jeg har begynt i ny jobb?
Du kan kreve full ferie hos ny arbeidsgiver dersom du starter senest etter 30. september. Da må du imidletertid ikke ha tatt ut all ferien din hos tidligere arbeidsgiver. Har du ikke opptjent feriepenger forhenværende år, kan du kreve full ferie - men da uten lønn. 
 
Hvor mye sammenhengende ferie har jeg krav på?
Ferieloven sier at du kan kreve å få avviklet 3 uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 01.06-30.09.
 
Hvor mye feriepenger kan jeg få?
Iflg. ferieloven skal feriepenger være 10,2% av feriepenge grunnlaget, med 4 uker ferie. For de som har 5 uker ferie er prosenten 12.  Den 5.ferieuken og den forhøyede satsen er imidlertid en del av lønnsoppgjøret og ikke en del av ferieloven.

Er du over 60 år har du rett til 2,3% ekstra i feriepenger, og får èn uke ekstra ferie. Ekstra feriepenger for de over 60 år avsettes i regnskapet fra det året den ansatte fyller 59 år. Det skal trekkes skatt på utbetaling av FP for den ekstra uken for de over 60 år.

Feriepenger beregnes ut ifra det man har fått som arbeidsvederlag (lønn m.m.) i opptjeningsåret. Det skal f.eks. ikke beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder reiseutgifter, losji eller feriepenger. Det skal beregnes FP av bonus og provisjonsbasert lønn (hvis ikke annet er avtalt) når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats.
Feriepengene regnes inn som en del av inntekten og beskattes på vanlig måte. Det som vanligvis skjer er at man betaler litt mer skatt gjennom året på de vanlige lønningene, for at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales. Den ansatte skal ved utbetaling av feriepenger trekkes i lønn for 4(5) uker. 6 uker for de over 60.  Feriepenger skal erstatte lønn i ferieukene.

Når får jeg feriepenger?
Du skal i utgangspunktet få feriepenger siste ordinære lønningsdag før ferien. Det er veldig vanlig at arbeidsgiver utbetaler feriepenger fast en bestemet måned i året, f.eks. mai eller juni, uavhengig av om ferien avvikles da eller ikke.  Dette er som oftest avtalefestet i en tariffavtale mellom deg og arbeidsgiver. 
 
Hvor mye feriepenger får jeg om jeg har vært sykemeldt eller i permisjon?

Arbeidsgiver skal betale feriepenger av sykepenger som er utbetalt i arbeidsgiverperioden (opptil 16 kalenderdager). Det samme gjelder omsorgspenger for inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom. 

Hvis arbeidsgiver betaler ut lønn under sykdom eller permisjon vil den ansatte få avsatt feriepenger for hele perioden.  Er det Nav som utbetaler sykepenger etter de første 16 arbeidsgiverdagene, eller fødselspenger, utbetaler Folketrygden feriepenger av dette for inntil 48 dager, hvert opptjeningsår.
 
Hvor mye ferie kan jeg overføre til neste år?

Som oftest er det lov i en bedrift å overføre maks 10 feriedager til neste år. All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende år. Dette gjelder også i de tilfeller der du f.eks. har vært syk eller i permisjon og har mye ferie til gode.Overføringen av disse feriedagene kan bare skje til påfølgende år. Mange arbeidstakere har avtalefestet rett til fem ukers ferie. Om den femte ferieuken kan overføres eller ikke, og hvor mye som kan overføres, vil bero på din  avtale med arbeidsgiver. Det er lov å avtale at avtalefestet ferie overføres etter partenes ønske. Avtalen om overføring av ferie må være skriftlig.
Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning. 

Kan jeg ta ut feriedager i penger?
Det er ikke tillatt å betale ut den lovfestede ferien, altså 4 uker og 1 dag. Har du fem uker ferie, kan du få utbetalt den siste uken (som ikke er lovbestemt ferie) etter avtale med arbeidsgiver. 

Når får jeg feriepengene ved en oppsigelse?
Når arbeidsforholdet opphører, skal du få utbetalt feriepengene som er opptjent til sluttdato. Du har krav på utbetalingen siste lønningsdag før du slutter. Det er opp til arbeidsgiveren å bestemme om du kan vente med å få utbetalingen til neste år. Ved oppsigelse fra arbeidsgiver kan du ikke legge ferien i oppsigelsestiden uten arbeidstakers samtykke. Unntaket er der hvor oppsigelsesfristen er på tre måneder eller lenger.


 
Skrevet av Lene Heiestad
 
Har du spørsmål?
Kontakt oss her for
en uforpliktende prat.
 
Har du spørsmål?
Kontakt oss her for
en uforpliktende prat.
Overføring av feriedager
Som arbeidstaker har du en plikt til å avvikle ferie, men hvordan er det med overføring av feriedager? Her kan du lese om regelverk rundt ferie>>
Har du vært syk før eller i ferien?
Kan du utsette ferien om du eller barna dine har vært syke i ferien og kan du få du sykepenger i ferien? Her får du svar på det du lurer på>>

OM VIEW LEDGER

Vi tilbyr det skybaserte
økonomisystemet Xledger,
regnskaps- og lønnstjenster
og økonomisk rådgivning. 


KONTAKT OSS

Alt handler om fornøyde kunder

Vår drivkraft er kunder som forventer at vi er i forkant
"Samarbeidet med VIEW Ledger fungerer veldig bra. De forstår at vi har deadlines og at vi har korte frister på ting."
"Vi valgte VIEW Ledger som vår Økonomisjef"
"For å være i tet i vår bransje på verdensmarkedet må vi ha stålkontroll på kostnader og lønnsomhet knyttet til ordrene våre"

Våre samarbeidspartnere

Vi spiller hverandre enda bedre
Vi er Xledger sin største partner og sertifisert som Platinum Partner.
Vi er Tripletex sin største partner og kjenner systemet godt.
Vi leverer Sticos Personal- et komplett HR, HMS og personalsystem.

Menneskene utgjør den store forskjellen

Møt menneskene som jobber hos oss. Din neste rådgiver?
Beathe Opheim
Økonomikonsulent
Renate Slinning
Avdelingsleder
Rune Johansson
Sales Executive

Kurs og samlinger

Tips og triks sammen med faglig påfyll 
Forenklet arbeidshverdag i Xledger

Bergen
torsdag 15. august

Les mer og meld deg på
Forenklet arbeidshverdag i Xledger

Oslo, Barcode
tirsdag 20. august

Les mer og meld deg på
Innføring i Tripletex

Oslo
tirsdag 10. september

Les mer og meld deg på

Jobb hos oss

Vi hjelper kundene våres med deres økonomiske utfordringer
Rådgiver

Bergen

Les mer og søk her
ERP-konsulent

Oslo

Les mer og søk her
Jørgen Austheim Person
Direktør for Finans og forretningsutvikling

Kontakt oss

Hovedkontor

Telefon:
06731

E-post:
info@viewledger.com

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 16, 12 etasje
0191 Oslo

Postadresse:
Postboks 6731 
0609 Oslo

Org. nr: 987 260 335
                             Følg oss på:
 

Vi er medlem av: Regnskap Norge, IKT Norge
Samarbeidspartner: Xledger AS, Tripletex AS

 
VIEW Ledger er en del av

VIEW er et registrert varemerke med registreringsnummer: 288457
Copyright © 2018 VIEW  Personvernerklæring
Denne siden bruker informasjonskapsler for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskapsler og personvern i vår personvernernærklæring.