mail%20logo

Feriepenger og ferieavvikling

Hvor mye ferie har jeg krav på?
Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles, dette kalles opptjeningsåret. Hvis du ikke har vært ansatt i året før, har du allikevel krav på ferie (4 eller 5 uker). Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger, er at de skal erstatte lønnsbortfallet når du tar ferie.


Hvordan er reglene når jeg har begynt i ny jobb?
Du kan kreve full ferie hos ny arbeidsgiver dersom du starter senest etter 30. september. Da må du imidletertid ikke ha tatt ut all ferien din hos tidligere arbeidsgiver. Har du ikke opptjent feriepenger forhenværende år, kan du kreve full ferie - men da uten lønn. 
 

Hvor mye sammenhengende ferie har jeg krav på?
Ferieloven sier at du kan kreve å få avviklet 3 uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 01.06-30.09.
 

Hvor mye feriepenger kan jeg få?
Iflg. ferieloven skal feriepenger være 10,2% av feriepenge grunnlaget, med 4 uker ferie. For de som har 5 uker ferie er prosenten 12.  Den 5.ferieuken og den forhøyede satsen er imidlertid en del av lønnsoppgjøret og ikke en del av ferieloven.

Er du over 60 år har du rett til 2,3% ekstra i feriepenger, og får èn uke ekstra ferie. Ekstra feriepenger for de over 60 år avsettes i regnskapet fra det året den ansatte fyller 59 år. Det skal trekkes skatt på utbetaling av FP for den ekstra uken for de over 60 år.

Feriepenger beregnes ut ifra det man har fått som arbeidsvederlag (lønn m.m.) i opptjeningsåret. Det skal f.eks. ikke beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder reiseutgifter, losji eller feriepenger. Det skal beregnes FP av bonus og provisjonsbasert lønn (hvis ikke annet er avtalt) når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats.

Feriepengene regnes inn som en del av inntekten og beskattes på vanlig måte. Det som vanligvis skjer er at man betaler litt mer skatt gjennom året på de vanlige lønningene, for at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales. Den ansatte skal ved utbetaling av feriepenger trekkes i lønn for 4(5) uker. 6 uker for de over 60.  Feriepenger skal erstatte lønn i ferieukene.Når får jeg feriepenger?
Du skal i utgangspunktet få feriepenger siste ordinære lønningsdag før ferien. Det er veldig vanlig at arbeidsgiver utbetaler feriepenger fast en bestemet måned i året, f.eks. mai eller juni, uavhengig av om ferien avvikles da eller ikke.  Dette er som oftest avtalefestet i en tariffavtale mellom deg og arbeidsgiver. 

Hvor mye feriepenger får jeg om jeg har vært sykemeldt eller i permisjon?
Arbeidsgiver skal betale feriepenger av sykepenger som er utbetalt i arbeidsgiverperioden (opptil 16 kalenderdager). Det samme gjelder omsorgspenger for inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom. 

Hvis arbeidsgiver betaler ut lønn under sykdom eller permisjon vil den ansatte få avsatt feriepenger for hele perioden.  Er det Nav som utbetaler sykepenger etter de første 16 arbeidsgiverdagene, eller fødselspenger, utbetaler Folketrygden feriepenger av dette for inntil 48 dager, hvert opptjeningsår.Hvor mye ferie kan jeg overføre til neste år?
Som oftest er det lov i en bedrift å overføre maks 10 feriedager til neste år. All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende år. Dette gjelder også i de tilfeller der du f.eks. har vært syk eller i permisjon og har mye ferie til gode.

Overføringen av disse feriedagene kan bare skje til påfølgende år. Mange arbeidstakere har avtalefestet rett til fem ukers ferie. Om den femte ferieuken kan overføres eller ikke, og hvor mye som kan overføres, vil bero på din  avtale med arbeidsgiver. Det er lov å avtale at avtalefestet ferie overføres etter partenes ønske. Avtalen om overføring av ferie må være skriftlig.

Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning. Kan jeg ta ut feriedager i penger?
Det er ikke tillatt å betale ut den lovfestede ferien, altså 4 uker og 1 dag. Har du fem uker ferie, kan du få utbetalt den siste uken (som ikke er lovbestemt ferie) etter avtale med arbeidsgiver. 


Når får jeg feriepengene ved en oppsigelse?
Når arbeidsforholdet opphører, skal du få utbetalt feriepengene som er opptjent til sluttdato. Du har krav på utbetalingen siste lønningsdag før du slutter. Det er opp til arbeidsgiveren å bestemme om du kan vente med å få utbetalingen til neste år.

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver kan du ikke legge ferien i oppsigelsestiden uten arbeidstakers samtykke. Unntaket er der hvor oppsigelsesfristen er på tre måneder eller lenger.heistad
Skrevet av Lene Heistad
 
 
Har du spørsmål?
Kontakt oss her for
en uforpliktende prat.

Kontakt oss for en prat