mail%20logo

Har du vært syk før eller i ferien?

Jeg har vært syk i ferien, kan jeg utsette den?
Ja det kan du. Dersom du blir syk og helt arbeidsufør i ferien, vil du fra første sykedag kunne kreve et tilsvarende antall feriedager utsatt og gitt som ny ferie senere i året.

Du får én dag per virkedag du er syk, inkludert lørdager. Lørdag gjelder kun da for de som har 6 dagers arbeidsuke. I tillegg må kravet fremsettes til arbeidsgiver uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt etter ferien. 

 
Holder det med egenmelding eller må jeg ha sykemelding for å utsette ferien?

Du må være 100% sykemeldt og dette må dokumenteres ved en legeerklæring. Du får ikke utsettelse av ferien dersom du er delvis sykemeldt.
 

Hvordan er reglene dersom jeg blir syk på ferie i utlandet?
Reglene er det samme uansett om man ferierer i Norge eller i utlandet. (se spørsmål om sykepenger under)
 

Kan jeg utsette ferien hvis jeg har syke barn?
Nei, det kan du ikke.
 

Får jeg sykepenger hvis jeg er syk i ferien?
Som utgangspunkt har du bare sykepengerettigheter når du oppholder deg i Norge. Du må søke hos NAV om å få beholde sykepengeretten under utenlandsopphold. 
 

Hva skjer dersom jeg er syk før ferien?
Hvis du blir helt arbeidsufør før ferien starter, kan du utsette hele ferien innenfor samme år. Eller kan du utsette bare de dagene du er syk. Det er ikke mulig å kombinere ferieavvikling og sykmelding ved å avvikle ferie kun på de dager arbeidstaker skulle vært i arbeid.
feriepenger%20og%20ferieavvikling1
Feriepenger og ferieavvikling
Kan du ta ut feriedager i penger og hvor mye ferie har du krav på? Her kan du lese mer om reglene rundt feriepenger og ferieavvikling>>

OM VIEW LEDGER

Vi tilbyr det skybaserte
økonomisystemet Xledger,
regnskaps- og lønnstjenster
og økonomisk rådgivning. 


KONTAKT OSS