Rabatter til ansatte – nye regler krever nye rutiner

Rabatter til ansatte – nye regler krever nye rutiner

1.1.2019 kom det nye regler for hvordan du som arbeidsgiver skal håndtere personalrabatter, bonuspoeng og gaver for ansatte (naturalytelser). Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for innrapporteringen og derfor er det viktig å være klar over hvilke regler som gjelder - og ha rutiner for oppfølgingen.

Rabatter den ansatte mottar fra tredjeparter

Ansatte kan motta personalrabatter på varer eller tjenester som arbeidsgiveren omsetter i sin virksomhet. Den øvre beløpsgrensen for samlet rabatt fra arbeidsgiveren er kr 8 000 per ansatt per år, og rabatten som gis den ansatte kan være opptil 100% av varen/tjenestens verdi.

Rabatter utover kr 8 000 er skattepliktig for den ansatte.

Rabatt til familie eller venner

Dersom arbeidsgiver gir rabatt til den ansattes venner og familie (utover det andre kunder får), omfattes dette av reglene om personalrabatt med skattefri grense på kr 8 000 for den ansatte. Den ansatte vil da måtte skatte for rabatt utover kr 8 000, selv om kjøpet er gjort av venner eller familie.


Størrelsen på rabatten

Rabatten utgjør forskjellen mellom omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet på kjøpstidspunktet og hva den ansatte betaler.
 
For å finne omsetningsverdien må det foretas en konkret vurdering av hva en vare/tjeneste ville vært solgt for til en enkeltstående privatkunde i det åpne markedet.

Beløpsgrensen på kr 8 000 omfatter rabatt både hos arbeidsgivers og tredjepart.
Rabatter den ansatte mottar fra tredjeparter

Rabatter som den ansatte får fra arbeidsgivers forretningsforbindelser er skattepliktig fra første krone, dersom det er tilstrekkelig tilknytning mellom arbeidsforholdet og rabatten som gis. Skattedirektoratet har uttalt at begrepet "forretningspartner" omfatter i hvert fall:
  • Kunder
  • Leverandører
  • Andre som arbeidsgiver inngår avtale med om kjøp eller salg av varer eller tjenester
Når en arbeidstaker mottar skattepliktige naturalytelser fra forretningsforbindelser, har arbeidsgiveren, som for ordinær lønn, plikt til rapportering, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 
Det betinger at det foreligger tilstrekkelig sammenheng mellom ytelsen og arbeidsforholdet.Flybonus
 
De nye reglene omfatter også opptjening av flybonus i arbeidsforhold.
For eksempel ansatte som får en firmareise dekket av arbeidsgiver, for så å registrere reisen på sitt private bonuskort (SAS-bonuskort, Norwegian-bonuskort etc.).
 
Så lenge bonuspoengene blir benyttet i jobbsammenheng, til for eksempel oppgradering av senere forretningsreise, er det ikke å regne som “fordel vunnet ved arbeid” og er derav ikke skattbart.
 
Dersom den ansatte benytter bonuspoengene privat, for eksempel til en privat reise, er det “fordel vunnet ved arbeid” og skal derav skattlegges.
Det den ansatte velger å bruke bonuspoengene på, for eksempel en ny flyreise, skal vurderes til markedsverdi. Dette kan være en tidkrevende og vanskelig oppgave for arbeidsgiver.
 
Den ekstra kostnaden ved at en bonus blir skattbar, vil påvirke arbeidsgiver både med administrasjon og arbeidsgiveravgift. Mange selskaper velger derfor en policy som sier at det ikke er lov å tjene bonuspoeng i jobbsammenheng, for så å bruke det privat. Hvordan dette håndteres, er opp til arbeidsgiveren å bestemme.
 
 

Skattefrie gaver

Arbeidsgiver kan, når visse vilkår er oppfylt, gi skattefrie gaver med verdi inntil 2 000 kroner årlig til hver ansatt. Når reglene om personalrabatt og reglene om skattefri gave kombineres, innebærer dette at arbeidsgiver kan gi verdier for inntil kr 10 000 per ansatt. 

 

Pensjonister tidligere ansatt i bedriften

Pensjonerte arbeidstakere omfattes av personalrabattreglene og kan motta rabatter med skattefri grense på kr 8 000.
 


Forby skattepliktige gaver og rabatter

Arbeidsgiver kan forby ansatte å motta gaver eller få rabatter utover den skattefrie beløpsgrensen. Dette burde kommuniseres til samtlige ansatte og fremkomme i personalhåndboken.
 


Rutiner for deg som arbeidsgiver

Uansett hvordan du som arbeidsgiver velger å løse ordningene i praksis, plikter du å ha rutiner som sikrer at du mottar nødvendige opplysninger om fordeler ansatte får gjennom bedriften og tredjeparter.

Det antas i utgangspunktet ikke å være tilstrekkelig at arbeidsgiver kun stoler på arbeidstakers informasjonsplikt i en arbeidsavtale, uten ytterligere oppfølgning. Du bør ha rutiner som sikrer at du klarer å holde oversikt over skattepliktige ytelser den ansatte mottar. Dette vil nok være et vesentlig kontrollpunkt ved bokettersyn.

Dersom du er usikker på hvordan du bør håndtere dette og ikke har rutiner og skjemaer for oppfølgningen, kan vi hjelpe deg med dette.


Ta kontakt for en uforpliktende prat med oss.


 
Overføring av feriedager
Som arbeidstaker har du en plikt til å avvikle ferie, men hvordan er det med overføring av feriedager? Her kan du lese om regelverk rundt ferie>>

OM VIEW LEDGER

Vi tilbyr skybaserte
økonomisystemer,
regnskapstjenster og rådgivning
innen økonomi og IT. 


KONTAKT OSS

Alt handler om fornøyde kunder

Vår drivkraft er kunder som forventer at vi er i forkant
"Samarbeidet med VIEW Ledger fungerer veldig bra. De forstår at vi har deadlines og at vi har korte frister på ting."
"Vi valgte VIEW Ledger som vår Økonomisjef"
"For å være i tet i vår bransje på verdensmarkedet må vi ha stålkontroll på kostnader og lønnsomhet knyttet til ordrene våre"

Våre samarbeidspartnere

Vi spiller hverandre enda bedre
Vi er Xledger sin største partner og sertifisert som Platinum Partner.
Vi er Tripletex sin største partner og kjenner systemet godt.
Vi leverer Sticos Personal- et komplett HR, HMS og personalsystem.

Menneskene utgjør den store forskjellen

Møt menneskene som jobber hos oss. Din neste rådgiver?
Beathe Opheim
Økonomikonsulent
Renate Slinning
Avdelingsleder
Rune Johansson
Sales Executive

Kurs og samlinger

Tips og triks sammen med faglig påfyll 
Forenklet arbeidshverdag i Xledger

Bergen
torsdag 15. august

Les mer og meld deg på
Forenklet arbeidshverdag i Xledger

Oslo, Barcode
tirsdag 20. august

Les mer og meld deg på
Innføring i Tripletex

Oslo
tirsdag 10. september

Les mer og meld deg på

Jobb hos oss

Vi hjelper kundene våres med deres økonomiske utfordringer
Rådgiver

Bergen

Les mer og søk her
ERP-konsulent

Oslo

Les mer og søk her
Jørgen Austheim Person
Direktør for Finans og forretningsutvikling

Kontakt oss

Hovedkontor

Telefon:
06731

E-post:
info@viewledger.com

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 16, 12 etasje
0191 Oslo

Postadresse:
Postboks 6731 
0609 Oslo

Org. nr: 987 260 335
                             Følg oss på:
 

Vi er medlem av: Regnskap Norge, IKT Norge
Samarbeidspartner: Xledger AS, Tripletex AS

 
VIEW Ledger er en del av

VIEW er et registrert varemerke med registreringsnummer: 288457
Copyright © 2018 VIEW  Personvernerklæring
Denne siden bruker informasjonskapsler for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskapsler og personvern i vår personvernernærklæring.