Sjekkliste for årsoppgjøret

Sjekkliste for årsoppgjøret

Hvert år mottar Regnskapsregisteret flere tusen årsregnskap som ikke blir godkjent. ​Pass på at alle nødvendige dokumenter er med, og at hovedskjema er utfylt med korrekte opplysninger. Vi har laget en sjekkliste til deg under i artikkelen. 
 
 
Sjekkliste for årsoppgjøret:  

Varelager:  Det skal foretas en varetelling av varelageret per 31.12. Varetellingslisten (med pris eks. mva) skal være nummerert, datert og attestert. Det skal også foretas en verdivurdering av kurante/ukurante varer. Tellelisten skal dateres og du må notere hvem som har foretatt opptellingen.

Kassetelling/oppgjør: Det skal foretas en opptelling av kassebeholdning per 31.12. Noter hvem som har gjort oppgjøret. Dokumentasjonen skal attesteres og vedlegges regnskapet.  

Driver du innen varehandel? Da må du ha en oversikt over tilgodelapper og gavekort.  

Inntekt/kostnader: Det bør tas en vurdering av inntekter og kostnader som forekommer rett før og etter årsskifte om hvilket år disse tilhører. Det skal avsettes i riktig år, slik at regnskapet skal bli mest mulig korrekt  

Kopi av avtaler: Sørg for at alle inngåtte avtaler er vedlagt som dokumentasjon for verdivurdering til regnskapet. Låneavtaler, leie/leasingavtaler ol. 

Kopi av Årsoppgaver/ ligningsoppgaver/kontoutskrifter: Alt skal leveres

Vurdering av forfalte kundefordringer og leverandørgjeld: Ta en gjennomgang av utestående poster for å sikre reell verdi i balansen per 31.12, og lag en oversikt over kundefordringer. Foreta en eventuell regnskapsmessig avsetning for tap på fordringer, samt en gjennomgang i forhold til krav for skattemessig fradrag på kundefordringene. 

Har du firmabil? Husk å noter kilometerstand per. 31.12, samt biltype/-modell og registreringsnummer. Lever også inn kjøreboken.  

OTP: For selskaper med plikt til å tegne OTP - husk å ajourføre ansatte opplysninger og lønnsgrunnlag samt oversende dette til forsikringsselskapet  

Goder i selskapet: Har de ansatte ekstra forsikringer, fri avis o.l må dette med på lønnsinnberetningen. Har du ikke mottatt informasjon fra forsikringsselskapet, ta kontakt med dem.

Forskuddstrekk: Er det nok penger på bankkonto for skattetrekk? Dette er de ansattes penger og må stå på egen konto ved årsslutt.

Få oversikt over investeringer, aksjer og verdipapirer 

Har du et aksjeselskap? Det må foreligge en oversikt over avtaler mellom aksjonærer og selskapet og en oversikt over eiersammensetningen i selskapet.   

Har du et ENK? Husk å dokumenter utgifter til barnepass, redegjør for endringer i familiesituasjon/sivil status, oppgi premie til frivillig trygd og sykeforsikring, samt premie til egen pensjonsforsikring må dokumenteres. 

Bilag /dokumentasjon: Alle bilag og annen dokumentasjon må leveres så snart som mulig etter årsskiftet.  


De fleste får profesjonell hjelp til årsoppgjøret fordi det er komplekst, og det er viktig at alt blir i henhold til lovgivningen og korrekt rapportert inn til myndighetene.  

 

Kontakt oss 

Dette er de vanligste feilene du gjør når du budsjetterer
Les våre tips til hvordan unngå disse.

OM VIEW LEDGER

Vi tilbyr skybaserte økonomisystemer
regnskaps- og lønnstjenster
og økonomisk rådgivning. 

KONTAKT OSS

Alt handler om fornøyde kunder

Vår drivkraft er kunder som forventer at vi er i forkant
"Samarbeidet med VIEW Ledger fungerer veldig bra. De forstår at vi har deadlines og at vi har korte frister på ting."
"Vi valgte VIEW Ledger som vår Økonomisjef"
"For å være i tet i vår bransje på verdensmarkedet må vi ha stålkontroll på kostnader og lønnsomhet knyttet til ordrene våre"

Våre samarbeidspartnere

Vi spiller hverandre enda bedre
Vi er Xledger sin største partner og sertifisert som Platinum Partner.
Vi er Tripletex sin største partner og kjenner systemet godt.
Vi leverer Sticos Personal- et komplett HR, HMS og personalsystem.

Menneskene utgjør den store forskjellen

Møt menneskene som jobber hos oss. Din neste rådgiver?
Beathe Opheim
Økonomikonsulent
Renate Slinning
Avdelingsleder
Rune Johansson
Sales Executive

Kurs og samlinger

Tips og triks sammen med faglig påfyll 
Forenklet arbeidshverdag i Xledger

Bergen
torsdag 15. august

Les mer og meld deg på
Forenklet arbeidshverdag i Xledger

Oslo, Barcode
tirsdag 20. august

Les mer og meld deg på
Innføring i Tripletex

Oslo
tirsdag 10. september

Les mer og meld deg på

Jobb hos oss

Vi hjelper kundene våres med deres økonomiske utfordringer
Rådgiver

Bergen

Les mer og søk her
ERP-konsulent

Oslo

Les mer og søk her
Jørgen Austheim Person
Direktør for Finans og forretningsutvikling

Kontakt oss

Hovedkontor

Telefon:
06731

E-post:
info@viewledger.com

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 16, 12 etasje
0191 Oslo

Postadresse:
Postboks 6731 
0609 Oslo

Org. nr: 987 260 335
                             Følg oss på:
 

Vi er medlem av: Regnskap Norge, IKT Norge
Samarbeidspartner: Xledger AS, Tripletex AS

 
VIEW Ledger er en del av

VIEW er et registrert varemerke med registreringsnummer: 288457
Copyright © 2018 VIEW  Personvernerklæring
Denne siden bruker informasjonskapsler for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskapsler og personvern i vår personvernernærklæring.