mail%20logo

Vil du ha «halv skatt» i november?

Nytt i år er at man kan for bedrifter med månedsbetaling av lønn kan velge om halvt skattetrekk skal gjennomføres i november. Arbeidstakere med 14-dagerslønn gjelder fritaket med første utbetaling i desember.
For de bedriftene som har uke, dag eller timebetaling av lønn gjelder fritaket utbetalinger siste kalender – eller lønnsuke i november og første uke i desember.

Grunnlaget for fritaket gjelder også akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse og lignende som utbetales i perioden med halvt skattetrekk. Dette selv om tilleggsytelsen er opptjent i et annet tidsrom. Dette gjelder ikke for arbeidstakere som samler opp alle overtidstimene gjennom året for så å få halvt trekk. Her må det gjennomføres fullt trekk, slik at arbeidstakeren ikke får «baksmell». 

Pass også på nye arbeidstakere som ansettes i november/desember. Har de mottatt lønn med halvt skattetrekk fra tidligere arbeidsgiver gjelder ikke fritaket med halv skatt. 

Skrevet av Jørgen Person, Avdelingsleder Quality

Kontakt oss 

google-site-verification: google0ca091d981d548b8.html