mail%20logo
John Hugosson
CEO
Jan Otto Innvær
Regiondirektør Vest
Vegard Nerhus
Regiondirektør Øst
Stian Brandvold
Salg - og Markedsdirektør
Tonje Magnussøn
HR - direktør
Jørgen Austheim Person
Direktør for Finans og forretningsutvikling
Gjermund G. Bratlie
Direktør for fusjon og integrasjon
Terje Bratlie
CEO, VIEW Maritime
Joseph Mogefors
CEO, VIEW Ledger Sverige