mail%20logo
John Hugosson
CEO
Jan Otto Innvær
Regiondirektør Vest
Vegard Nerhus
Regiondirektør Øst
Stian Brandvold
Salg - og Markedsdirektør
Tonje Magnussøn
HR - direktør
Jørgen Austheim Person
Direktør for Finans og forretningsutvikling
Gjermund G. Bratlie
Direktør for fusjon og integrasjon
Terje Bratlie
CEO, VIEW Maritime
Joseph Mogefors
CEO, VIEW Ledger Sverige
Dag Ove Valsgaard
CIO