Management for hire

Få tilgang til unik kompetanse når du trenger det

Fleksibilitet og sikkerhet

Av og til kan det skje endringer som gjør at du for eksempel får et større kapasitetsbehov eller får behov for ny kompetanse.

Management for hire betyr at du får tilgang til vår kunnskap og erfaring i disse periodene – enten strekker seg over kort eller lang tid. Det vil si at du kan ringe oss når du vet at behovet vil komme eller når det faktisk brenner. Vi kan steppe inn og dekke inn ulike roller og oppgaver innenfor økonomi, regnskap og lønn.

Vi er Xledger og Tripletex sin største partner og kjenner systemene godt. Vi leier ut fagkompetanse innenfor disse skyløsningene – både på timebasis, prosjektbasis eller som fulltids-engasjement.

Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan du kan få tilgang på våre folk og deres kompetanse – når du trenger det.

management for hire i view

Vi kan fylle roller som

 • Økonomisjef
 • Controller
 • Regnskapsføring
 • MVA og skatt
 • Rapportering til myndighetene
 • Lønnskjøring
 • HR – relaterte oppgaver
 • Styrearbeid og styresekretær

Fordeler med å få hjelp

 • Redusere sårbarheten ved sykefravær
 • Sikre kontinuerlig drift
 • Fleksibel tilgang på relevant fagkompetanse
 • Erfarne konsulenter innen økonomi og regnskap
 • Midlertidige engasjement
 • Redusere sårbarheten ved ferier
 • Bistand i spesifikke prosjekter
 • Få tilgang på best practice av fagteam
Outsource regnskap i xledger

Står bedriften ovenfor fusjoner, oppkjøp eller restruktureringer?

Har du behov for spesialisert erfaring innen selskapsstruktur? Under fusjoner, oppkjøp, eller annen restrukturering, kan det være behov for midlertidig ledelse som kan styre selskapet gjennom forandringen.

Våre rådgivere har kompetanse innenfor fusjoner, fisjoner, oppkjøp og restrukturering av selskap, og kan bistå med verdifull kompetanse i disse prosessene.

Ved å bruke oss kan du sikre kvalitet i prosessen samtidig som du får fremgang. Vi kan stille opp på kort eler langtidsbasis, etter deres behov. Kontakt oss her for en uforpiktende prat!

Ledelse innenfor økonomi?

Trenger du hjelp til ressursforvaltning, utarbeiding av økonomiske mål og -strategier, investeringsplaner eller budsjetter?

Hvis en nøkkelleder plutselig forlater selskapet, kan det skape et vakuum som kan fylles raskt ved hjelp av “management for hire” mens selskapet søker etter en permanent erstatter. Vi har flere ganger vikariert som CFO hos kunder, og kan raskt sette oss inn i situasjonen og komme med innspill til best practice.

Controller eller regnskapsfører?

Trenger du hjelp med utarbeidelse av regnskap, budsjettering, oppfølging av kundefordringer, intern kontroll, videreutvikling av økonomi og styringsstystemer eller analyse av lønnsomhet?

Dette er oppgaver vi gjør hver dag for våre kunder, og hjelper dere mer enn gjerne. Du kan leie oss på kortvarig basis eller på lengre oppdrag, og vi kan sitte hos dere hvis dere ønsker det. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Kostnadseffektivt

Å ansette kan være en kostbar og tidkrevende prosess. I noen tilfeller kan “management for hire” være en mer kostnadseffektiv løsning, spesielt hvis behovet for lederskap eller spesialkompetanse er kortvarig.

En erfaren midlertidig leder kan også bidra til å trene og utvikle interne ressurser, og bidra til en stabil og sikker drift. Det kan være nyttig å se effekten av en midlertidig ansettelse, før beslutningen om å en permanent rolle i organisasjonen skjer.

Objektivitet og risiko

Noen ganger trenger selskaper en ekstern lederrolle som kan se på problemer eller muligheter uten forutinntatthet. En person utenifra i en “Management for hire- rolle” kan bringe en frisk, objektiv tilnærming. ikke minst ny kunnskap og perspektiver.

Å ansette permanent er en stor forpliktelse. Da kan det å leie inn kompetanse gi bedriften muligheten til å evaluere behovet før det gjøres en langvarig forpliktelse. Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe dere fylle en rolle midlertidig. 

 

Kundereferanser

Virke

“Vi ønsker å styrke systemstøtten innenfor regnskap, lønn og rapportering. Vi valgte VIEW fordi de er effektive og kan integrasjoner.”

Kitch`n

“Vi har aldri før hatt så god kontroll som vi skal få nå. Vi skal møte fremtiden med et system som gir oss et strategisk fortrinn.”

Siva  

“Med hjelp av VIEW bruker mindre tid på å kontrollere og prosessere data, og mer tid på analyser for økt innsikt og god beslutningsstøtte.”