Management for hire

Your numbers tell a story.

Management for Hire = Fleksibilitet

Av og til kan det skje endringer som gjør at du for eksempel får et større kapasitetsbehov eller får behov for ny kompetanse.

Management for hire betyr at du får tilgang til vår kunnskap og erfaring i disse periodene – enten strekker seg over kort eller lang tid. Det vil si at du kan ringe oss når du vet at behovet vil komme eller når det faktisk brenner. Vi kan steppe inn og dekke inn ulike roller og oppgaver innenfor økonomi, regnskap og lønn.

Vi er Xledger og Tripletex sin største partner og kjenner systemene godt. Vi leier ut fagkompetanse innenfor disse skyløsningene – både på timebasis, prosjektbasis eller som fulltids-engasjement.

Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan du kan få tilgang på våre folk og deres kompetanse – når du trenger det.

Vi kan fylle roller som

 • Økonomisjef
 • Controller
 • Regnskapsføring
 • Moms 
 • Rapportering til myndighetene
 • Lønnskjøring
 • HR – relaterte oppgaver
 • Styrearbeid og styresekretær

Fordeler med mangement for hire

 • Redusere sårbarheten ved sykefravær
 • Sikre kontinuerlig drift
 • Fleksibel tilgang på relevant fagkompetanse
 • Erfarne konsulenter innen økonomi og regnskap
 • Midlertidige engasjement
 • Redusere sårbarheten ved ferier
 • Bistand i spesifikke prosjekter
 • Få tilgang på best practice av fagteam