Økonomisystem

Smarte arbeidsrutiner og oversiktlige rapporter

Økonomisystem – kjernen i din bedrift

De færreste driver en forretning uten å ha et økonomisystem. Et økonomisystem skal hjelpe deg holde kontroll og oversikt over bedriftens økonomi, men også være et effeltivt verktøy for å få oppgavene gjort.

Et økonomisystem bør gi deg:

N

Stor grad av automatikk i hverdagen

N

Kunne skalere på brukere og prosjekt etter behov

N

Samle data om hele bedriften – god rapportering

N

Enkelt å koble med andre system

effektive økonomisystemer for store virksomheter

Automatikk i hverdagen

Et økonomisystem må hjelpe deg være effektiv i hverdagen, redusere feilkilder og gi en presis rapportering. Disse oppgavene bør ha stor grad av automatikk:

 • Bilagsmottak og bokføringsforslag
 • Godkjenningsflyt
 • Betalinger og bankavstemming
 • Timeføring og utlegg
 • Integrert med lønn
 • Rapportering – individuelle

Integrasjoner

Det kan være vanskelig å finne et økonomisystem som dekker absolutt alle forretningsprosessene i selskapet. Derfor må ditt økonomisystem ha åpne API`er, slik at det er enkelt å koble det mot andre fagsystemer.

For eksempel en nettbutikk, kasseløsning, et CRM – system eller et ordresystem. På denne måten reduserer økonomisystemet ditt manuelt arbeid og legger til rette for at verdifull data kan flyte fritt. Resultatet er mer tid til verdiøkende arbeid og en unik oversikt over businessen!

 

Hva du bør tenke på ved bytte av økonomisystem

Når en bedrift bytter et økonomisystem oppstår en gylden mulighet til å utvikle og forbedre sine arbeids- og forretningsprosesser – benytt sjansen til å bli enda bedre. Da er det viktig å ha oversikten over hvordan ting er i dag, slik at man kan identifisere flaskehalser og tungvinte prosesser.

 • Mål og motivasjon bør være en bedre hverdag
 • Forankring og involvering av nøkkelpersoner
 • Tilpass dine arbeidsprosesser til systemets automatikk
 • Fagsystemer og dataflyt må tas hensyn til
 • Oppstarttidspunkt må ikke være 01.01
 • Velg riktig leverandør med IT- og økonomikompetanse

Endringer kan også gjøre litt vondt, men ønsker du å oppnå andre resultater enn tidligere må også ting gjøres annerledes. Det er alltid en god ide og tilpasse seg systemets standardprosessor i stedet for å skru systemet mot egne. Et velfungerende økonomisystem er kjernen for god og effektiv forretningsdrift – så bruk tid på finne en god leverandør som investerer og utvikler sitt produkt for fremtiden.

Les mer her om hva du bør tenke på ved bytte av økonomisystem

Implementering av nytt økonomisystem

Når målene er kjent for bytte av økonomisystem og dere har satt en oppstartdato, begynner jobben med å etablere et prosjekt og lage en prosjektplan som legger til rette for en god og effektiv implementering. Prosjektets suksess er avhengig av samarbeid, og det eneste scenarioet for en vellykket implementering er at begge parter er fornøyde med resultatet.

Råd: Nøkkelen til å implementere økonomisystem på en trygg og effektiv måte er godt samarbeid mot et felles mål.

Les mer her om implementering av økonomisystem

Systemoppsett

Strekk deg så langt du klarer for å tilpasse deg økonomisystemets arbeidsprosesser. Dette er prosesser som er velutprøvd og basert på best practice.  Alle selskap er selvfølgelig ulike, så vi tilpasser alltid økonomisystemet etter ulike behov. Men den overordnede automatikken ønsker vi å beholde. Forenkling og effektivitet arbeidshverdag står i sentrum.

Skalerbarhet

Noen skybaserte økonomisystem åpner for stor grad av fleksibilitet. Det betyr at du kan skalere i funksjonalitet – opp eller ned etter behov og aktivitet i selskapet. Et økonomisystem skal ikke sette begrensninger, men åpne muligheter. Xledger spesifiserer i sin blogg at nettopp økonomisystemets evne til skalerbarhet er avgjørende for å raskt kunne tilpasse seg nye markeder og eller usikre tider.

Vi leverer økonomisystem med integrasjoner

Våre økonomisystem

Vi bruker teknologi og effektive systemer slik at du får økonomisk oversikt i sanntid. Denne unike kombinasjonen av informasjon om drift og økonomistyring lar deg fokusere på å styre din virksomhet i ønsket retning. Ta avgjørelser med godt datagrunnlag.

Xledger SMB/Large

Xledger er et komplett økonomisystem med sanntids oversikt og gode rapporteringsmuligheter.

Les mer

Tripletex – SMB

Tripletex: Bruk de modulene du trenger, spar kostnader og øk effektiviteten for din virksomhet.

Les mer

VIEW expense reise og utlegg

Integrasjoner

Vi setter opp standard integrasjoner med ditt økonomisystem eller vi kan skreddersy det du måtte ønske. 

Les mer

Hvem passer vi for?

 • Selskaper som vil bli mer effektive
 • Selskaper som vil jobbe mindre manuelt
 • Selskaper som bryr seg om de som skal gjøre jobben
 • Selskaper som trenger god oversikt
 • Selskaper som vil se fremover, ikke bakover

Hvorfor velge VIEW?

 • Eraring med skyløsninger siden 2004
 • Xledger og Tripletex – ekseperter
 • Vi lager integrasjoner mot økonomisystem
 • Vi kan vise deg suksesshistorier
 • Vi har 300 økonomer og IT – spesialister

Kundehistorier

Kundene våre bruker oss til å lykkes med sine ambisiøse initiativ!

Virke

“Virke ønsker å styrke systemstøtten innenfor regnskap, lønn og rapportering. Vi valgte VIEW fordi de kan effektivisere disse prosessene og hjelpe oss med integrasjoner mot andre systemer.”

Kitch`n

“Vi har aldri før hatt så god kontroll som vi skal få nå. Vi skal møte fremtiden med et system som gir oss et strategisk fortrinn. Det passer våre ambisjoner veldig bra.”

Siva  

“Med hjelp av VIEW og Xledger har vi kommet langt med automatisering i regnskapet. Vi bruker mindre tid på å kontrollere og prosessere data, og mer tid på analyser for økt innsikt og god beslutningsstøtte.”

regnskapsfører i xledger

Økonomisystem: Xledger og Tripletex

Vi har siden 2004 hulpet selskaper med å effektivisere økonomi – og forretningsprosesser. Vi bruker økonomisystemene Xledger og Tripletex, som er markedsledene og tilbyr unik funksjonalitet.

Økonomisystemet Xledger er spesielt effektivt for store selskap og konsern, som ønsker å forenkling, kreddersydd rapportering og valutaomregning automatisk.

Økonomisystemet Tripletex er brukervennlig og intuitivt og forenkler hverdagen til mange små og mellomstore bedrifter. Smart funksjonalitet og enkel tilgang til informasjon.

Vi er begges største partner og har god kjennskap til funksjoner og bransjeløsninger du kan ta i bruk for å øke effektiviteten.