VIEW Procurator

Stiftet i 1983. 

Din økonomirådgiver og depottmottager 

VIEW Procurator AS (tidligere NRP Procurator AS) er et nisjefokusert regnskapsførerselskap med 43 ansatte som ble stiftet i 1983. Selskapet fokuserer hovedsakelig på regnskapsførsel, forretningsførsel og rådgivning for investeringsselskaper, fond, stiftelser, eiendom- og shippingselskaper, men leverer også tjenester til selskap i en rekke andre bransjer.

Videre har selskapet tillatelse fra Finanstilsynet til å være depotmottaker for visse Alternative Investeringsfond (AIF). Vi samarbeider med en rekke AIF-forvaltere og er totalt sett depotmottaker for ca. 30 AIF.

VIEW Procurator ble en del av VIEW Group i januar 2023. VIEW Group er et ledende, nordisk AccountTech-konsern med ca. 700 ansatte Norge, Sverige og Finland. VIEW Procurator videreføres som et eget aksjeselskap, med en klar ambisjon om å videreutvikle våre tjenester til det beste for både kunder og ansatte. Som ledd i transaksjonen blir VIEW Tax AS innfusjonert i VIEW Procurator, da selskapene har sammenfallende virksomhetsområder.

Bransjer

Vi utfører tjenester for selskap i en rekke bransjer, men vårt hovedfokus er bransjer som krever spesialistkompetanse innen blant annet regnskap, skatt og avgift og som også krever spesielle bransjeløsninger på systemsiden.

 

Tjenester

Tjenester: VIEW Procurator AS tilbyr fullskala tjenester innen regnskapsførsel, lønn, forretningsførsel og rådgivning. Vi skal være en kompetent og proaktiv samarbeidspartner med høy grad av service-innstilling. Vi skreddersyr våre tjenester etter kundens behov, og tjenestespekteret inkluderer blant annet:

 

  • Regnskapsførsel, MVA, lønn mv.
  • Årsregnskap og konsernregnskap, inkl. kompetanse på IFRS og forenklet IFRS.
  • Likningspapirer, inkl. bistand og rådgivning knyttet til private skattemeldinger
  • Finansiell rapportering og budsjettering
  • Selskapsrettslig bistand som for eks. kapitalendringer, fusjoner, stiftelse og avvikling av selskaper mv.
  • Deltakelse i styremøter/styresekretær, generalforsamling, selskapsmøter mv.
  • Bistand med faglige problemstillinger innen regnskap, skatt, avgift og selskapsrett
  • MVA-representasjon

Depotmottaker for Alternative Investeringsfond

Vi har hatt depotmottakerkonsesjon fra Finanstilsynet siden 2015, og har opparbeidet oss god erfaring og effektive systemer for å levere tjenester av høy kvalitet. Hovedoppgaven til depotmottaker er å sikre fondets investorer sine interesser. Vår kontrollfunksjon og våre arbeidsoppgaver er relativt omfattende, og hovedoppgavene er blant annet å sikre at fondet investerer i henhold til mandat og at fondet har reelt eierskap til sine eiendeler.

Videre vil vi som depotmottaker kontrollere kontantstrømmene, blant annet for å sikre at det ikke belastes urettmessige kostnader. Kontroll av innbetalinger og utdelinger til investorene er også viktig. Vårt mål er å ivareta kontrollfunksjonen på en effektiv måte, og sørge for et godt samarbeid med AIF-forvalteren.

Investeringsselskaper og Family Office

Vi utfører forretningsførsel for ca. 4-500 investeringsselskaper. Selskapene varierer i størrelse, fra mindre selskap med hovedfokus på leveranse av årsregnskap og likningspapirer til store konsern med flere milliarder i balansesum, og med behov for løpende regnskapsførsel, rapportering og annen bistand.

Vi benytter i hovedsak Tripletex, Xledger eller Visma Business som ERP-system. Som bransjeløsning benytter vi Escali Financial Systems. Dette er et verdipapirsystem hvor vi sørger for korrekt og effektiv regnskapsførsel av alle selskapenes verdipapirer. Systemet har gode løsninger for automatisk tolkning og import av sluttsedler fra mange meglerhus, og er et meget godt verktøy for å sikre høy kvalitet og effektive leveranser til våre kunder. Våre medarbeidere har god kompetanse på bruk av systemet, og innehar god innsikt og forståelse for ulike typer verdipapirer og investeringer.

Dette bidrar til å sikre korrekt regnskapsmessig og skattemessig behandling av selskapets investeringer, og gjør våre medarbeidere til gode sparringspartnere for våre kunder. Ved høy kompleksitet for eksempel rundt skattemessig behandling av investeringene er det vår jobb som rådgiver å vite når man bør søke bistand fra skatteadvokater. Investeringsfond: Vi jobber med en rekke forvaltningsselskap og er forretningsfører for en rekke ulike investeringsfond, herunder verdipapirfond, private equity fond og alternative investeringsfond. Vi benytter Escali Financial Systems som verdipapirsystem der det er aktuelt/behov.

I tillegg til å bistå våre kunder med regnskapsførsel, årsregnskap og likningspapirer mv., utfører vi også tjenester som bistand med kapitalendringer, styresekretariat, rapportering til investorer (inkl. VEK-rapportering, kapitalkonto mv.), rapportering til Finanstilsynet (eks. KRT-1160 og 1161), bekreftelse av kapitalinnskudd mv. Vi kan også bistå med administrasjon rundt on-boarding av fondets investorer. Gjennom vår konsesjon som depotmottaker for Alternative Investeringsfond, vil en AIF-forvalter få dekket flere behov for tjenester på en effektiv måte med høy kvalitet.

kontakt oss

Våre regnskapsførere og rådgivere i Oslo er over gjennomsnittet engasjert i problemløsning med teknologi som verktøy og med solid fagkompetanse i bunn. Vi bryner oss gjerne på utfordringer din bedrift måtte ha. Kundenes suksess er vår suksess!

Henrik Havnå

Henrik Havnå

Team Leader/Business Manager

Telefon: 97 66 27 01
Epost: Vis epost

Ole Joachim Jonstang

Managing Director

Telefon: 92 05 75 45
Epost: Vis epost

Anne Aspelin

Head of Depository/Business Manager

Telefon: 93 05 23 52
Epost: Vis epost