Rapporter og nøkkeltall

Innsikt og oversikt i realtid.

Rapporter – VIEW Group

Her finner du finansiell informasjon om VIEW. Vi ønsker å vise åpenhet, innsikt og oversikt i vår organisasjon.

Lenker:

regnskapsfører i xledger

Systembrukere

Ansatte

Årlige transaksjoner

lokasjoner