Safe Bemanning

“Samarbeidet med VIEW Ledger fungerer veldig bra. De forstår at vi har deadlines og at vi har korte frister på ting.”


– Daglig leder i Safe Bemanning, Petter Ødemark

safe bemanning logo

Timefangst, lønn og oversikt

– Vi har deadlines og ofte korte frister på ting. Så det er veldig viktig for oss at det fungerer optimalt mellom timefangsten og riktig avlønning til våre medarbeidere. Og her har VIEW Ledger hjulpet oss med å få dette til å fungere på en veldig god måte, sier Ødemark.

– Vi bruker økonomisystemet Xledger, som er et effektivt og godt system for å håndtere de komplekse oppgavene vi har innenfor lønn. Og for at vi skal lykkes er vi nødt til å ha stålkontroll på disse tingene. I dette arbeidet har VIEW Ledger vært en viktig samarbeidspartner, fortsetter han.

– Jeg tror Safe Bemanning lykkes med det vi gjør fordi vi har veldig god oppfølging. Vi er tett på medarbeiderne og vi er tett på kundene, presiserer Ødemark.

– Vi brenner virkelig for at kundene våre skal bli fornøyde, og at vi klarer å hjelpe de med det de trenger hjelp til. Og på den reisen er det ekstremt viktig at vi har medarbeidere som trives føler seg ivaretatt, blir sett og behandlet på en god måte. Det er alfa og omega for oss, avslutter han.

 

visindi kunde av view

“Vi har en effektiv integrasjon mellom timefangst og lønn, og sparer masse tid!”

– Daglig leder i Safe Bemanning