Søke støtte fra SkatteFUNN

Vi hjelper deg søke støtte fra SkatteFUNN

Vi spesialiserer oss på å heve kvaliteten på søknader til SkatteFUNN, og har hjulpet mange selskaper med en vellykket søkeprosess. Vi tar oss av alt fra skriving av søknad til løpende rapportering.

Vi tar oss av alt:

N

Plan og budsjett

N

Utarbeidelse, skriving og kvalitetssikring

N

Oppsett av prosjektrapporteringssystem

N

Prosjektregnskapet

N

Løpende rapportering til SkatteFUNN

Frilans Marit

Vår prismodell

Gjennom no cure, no pay så skal vi ikke ha betalt før tilskuddet utbetales. Dermed er det VIEW Ledger som har kostnaden for søknadsskrivingen dersom kunden faktisk ikke gjennomfører prosjektet eller ikke får utbetalt støtten.

Vi avlaster våre kunder for likviditetsrisikoen og utfordringen for søknadskostnadene mens dere venter på at prosjektet blir ferdigstilt og dermed får utbetalt midlene dere har søkt om.

I noen større søknader som tar flere uker/måneder å utarbeide som f.eks søknader til EU (EIC) og Forskningsrådet (IPN) vil det allikevell ofte tilfalle et fastprishonorar eller timehonorar pluss et vinnhonorar.

Snorre Grønningsæter er vår ekspert på temaet, og dedikert til å hjelpe selskaper med å realisere utviklingsprosjekter. Ta kontakt med han direkte på på telefon 454 86 399 eller få ditt tilbud ved å trykke på knappen under. 

Selskaper vår ekspert Snorre har hjulpet

Goontech daglig leder

Ennox Technology AS

“VIEW Ledger har hjulpet oss med med EU søknader vi ikke ville ha søkt uten deres hjelp.”

safe bemanning kundehistorie i view

Thrustme AS

“Med VIEW Ledger på laget og godt samarbeid, har prosjektet vårt vært en suksess.”

Gudbrandsdal Steinindustri bilde

Evolift AS

“VIEW Ledger er vår partner på offentlige finansiering og har spart oss for mye tid og kostnader.”

jørgen person view

Hvem kan søke, og hvor mye kan du søke om?

Alle selskaper som tar egen økonomisk risiko i forhold til utvikling av nye produkter, nye tjenester eller ny kunnskap kan søke om støtte fra SkatteFUNN. Selskapet må være et Norsk AS, og ikke ha tapt mer enn halvparten av egenkapitalen sin eller er i økonomiske vansker.

I skattefunn ordningen kan du få 19% av kostnadene du har til forskning og utvikling (FoU) oppad begrenset til et søknadsgrunnlag på 25 mill per prosjekt. Det vil si at du maks kan få 19% av 25 mill = 4 750 000,-.

Les mer om å søke støtte til SkatteFUNN her

Fordeler med å få hjelp

 • Spar tid og ressurser
 • Hev kvaliteten på søknaden
 • Unngå fallgruver som kan bremse prosessen
 • Få forslag til andre ordninger for støtte
 • Raskere håndtering av søknaden
 • Raskere mulighet for støtte på konto

Om oss

 • Nordisk konsern
 • Over 700+ ansatte
 • Autoriserte regnskasførere
 • Teknologi- og IT – kompetanse inhouse
 • Bred erfaring fra mange bransjer