Stingray

“Vi skal være best på havbruksteknologi, ikke økonomisystemer. Xledger gir oss den innsikten i økonomien vi trenger. Og fordi VIEW Ledger håndterer våre økonomiprosesser effektivt, kan jeg være trygg på at de tallene jeg ser når jeg logger meg på er oppdaterte og riktige.”


– CFO i Stingray, Geir Inge Rødseth

stingray logo

Da vi først begynte å snakke om å skyte lakselus med laser, var det flere som lo.

Stingray skal hjelpe laksenæringen med å vokse, ved å redusere lakselusen og bidra til en klokere høsting fra havet. De har utviklet en disruptiv havbruksteknologi som ved hjelp av kamerasyn og laser, fjerner lusen av fisken – mens den svømmer omkring i merdene. ​

Fra lokalene på Kalbakken – det er der magien skjer
Fra lokalene på Kalbakken produserer Stingray hardware og software, i tillegg til at de monitorer over 160 av merdene til kundene sine.

-Vi vil ha kontroll på hele verdikjeden selv. Fra utvikling av teknologien til produksjon og service av utstyret, sier daglig leder i Stingray, John Arne Breivik.

Vi har både ingeniører, programmere og biologieksperter som jobber med dette. Vi må ha de flinkeste folkene hos oss når vi skal være best i verden, smiler han.

Markedet måtte modnes
I Stingray jobber de etter mottoet; Bedre dyrehelse og økt kunnskap, uten håndtering av fisken.

-Mange oppdrettere i dag har tungvinte og kostbare prosesser knyttet til å få bukt med lakselusen. I tillegg er det en hard og lite dyrevennlig behandling for fisken. Dette er ikke bærekraftig, presiserer Breivik.

Stingray har solgt sin teknologi til oppdrettsanlegg siden 2014, og har hatt en sterk, men kontrollert vekst.

stingray bilde 2

“VIEW hjalp oss med en bedre likviditetsstyring enn det vi hadde”

– Stingray

stingray bilde 1

Fra PDF til tall i sanntid

Da vi først begynte å snakke om å skyte lakselus med laser, var det flere som lo av oss og trodde vi spøkte. Vi skjønte at markedet måtte modnes litt.

Da ble vår strategi å vokse sammen med markedet. Og det var fint for oss, fordi vi trengte tid til å rigge oss ordentlig for større etterspørsel, sier Breivik.

Vi så bakover når vi trengte å se fremover
Og større etterspørsel har det blitt de siste årene. Derfor må Stingray ha fullt fokus på produksjonen og leveransene.

-Vi har hele veien tenkt at vi må bruke tiden vår på kundene. Vi ønsket ikke å bygge interne avdelinger utenfor kjernevirksomheten vår. Derfor satte vi tidlig ut håndteringen av regnskap og lønn, sier CFO i Stingray, Geir Inge Rødseth.

Problemet var bare at leverandøren vi valgte da vi startet, jobbet på utdaterte systemer som i tillegg var lagret lokalt.

Vi fikk ikke innsyn i hvordan forretningen vår gikk før PDF ‘en kom tilsendt- i slutten av måneden. Dermed var vi på etterskudd hele tiden. Vi trengte å se fremover, ikke bakover. For oss var det i tillegg avgjørende med en bedre likviditetsstyring enn det vi hadde, forteller han videre.

dfdddd

En ny verden

Da et bytte av leverandør for økonomi og regnskap var et faktum, falt valget på VIEW Ledger med Xledger som økonomisystem.
Xledger gir oss den innsikten i økonomien vi trenger.

– Og fordi VIEW Ledger håndterer våre økonomiprosesser effektivt, kan jeg være trygg på at de tallene jeg ser når jeg logger meg på er oppdaterte og riktige.
Breivik legger til at det også var en annen ting som var viktig når det gjaldt valg av økonomiløsning.

– Fordi vi er i en vekstfase, var det avgjørende for oss å velge en løsning som hadde evne til å skalere. Vi vet at det for eksempel er enkelt for oss å etablere datterselskaper i Xledger og fortsatt ha samme kontrollen som vi har i dag.

– I tillegg kan vi skalere på tjenestene fra VIEW Ledger etter våre behov, og det er viktig for oss å vite, sier han.

dfdddd

Tillit er essensielt

Som en utfordrer til flere av de etablerte aktørene i næringen, er det ikke bare den banebrytende teknologien deres som vinner kundene over.

– Vi driver jo med noe som er ganske nytt og som første aktør i verden. Så vi er avhengige av at kundene vi møter føler seg trygge på produktene våre og har tillit til oss som selskap, påpeker Breivik.

– På samme måte er tillit veldig viktig for oss i forhold til hvem som skal håndtere økonomien vår. Og den tilliten føler vi at vi har med VIEW Ledger, både som et selskap og i forhold til vår kontaktperson i det daglige.

– I det siste har vi i tillegg hatt så mye å gjøre at jo mer VIEW Ledger kan hjelpe oss med som vi slipper, jo bedre er det, presiserer Rødseth.

– Men vi er jo sunnmøringer da, så det må ha kost-nytte, smiler Breivik. Og derfor er det viktig for oss med en leverandør som bruker kostnadseffektive verktøy og i tillegg kan stille med god kompetanse som kommer oss til gode, avslutter han.

dfdddd