StormGeo

“I Xledger har vi oversikt over alle selskapene i konsernet og systemet håndterer automatisk valuta-omregning.”

– Bjarte Johnsen, Group Financial Director

storm geo logo

StormGeo har automatisk valutahåndtering og full oversikt internasjonalt.

Delt arbeidsdeling

– Inntil 2009 førte vi regnskapet eksternt, men i takt med ekspansjon og internasjonalisering så vi behovet for å ta regnskapsfunksjonen in – house. Valget falt på den skyløsningen Xledger. Sammen med VIEW Ledger har vi funnet en arbeidsdeling som tilfredsstiller våre behov, forteller Bjarte Johnsen, Group Financial Director.

Unik konsolidering og konsernoversikt

Johnsen forteller også at StormGeo benytter VIEW Ledger til utsendelse av utgående fakturaer i tillegg til at VIEW Ledger bidrar med oppsett av nye selskaper og systeminnstillinger som StormGeo har behov for.

– Ut over dette utføres alle oppgaver internt i hvert selskap påpeker Johnsen idet han raskt nevner; I Sverige har vi tre selskaper som bruker regnskapsmodulen, i USA har vi to selskaper som bruker regnskapsmodulen, i Dubai har vi et selskap som bruker regnskap – og lønnsmodulen, i Aberdeen har vi et selskap som bruker regnskapsmodulen, i Brasil har vi et selskap som bruker regnskapsmodulen og i Norge har vi to selskaper som bruker regnskap – og lønnsmodulen. Her har vi også to konsolideringsenheter som brukes for å konsolidere tall for alle selskap i StormGeo group.

storm geo og view

“Vi sparer masse tid på internasjonal samkjøring og valuta-omregning”

– StormGeo

storm geo og xledger

Må ha moderne løsninger

Innovasjon
I samarbeid med ledende aktører innenfor ulike bransjer jobber StormGeo målrettet for å skape produkter og løsninger med fokus på å forbedre operasjonell aktivitet og samtidig redusere sikkerhetsrisiko og miljøutslipp.

– Siden starten har vi brukt over 150 millioner på forskning og utvikling og blant annet utviklet et globalt produksjonssystem som automatiserer manuelt arbeid og frigjør tid til å gi høy kvalitet på våre varslinger. StormGeo ser det som viktig å fortsette den innovative satsningen for å kunne være den ledende aktøren i vårt globale marked. Derfor er det viktig for oss å samarbeide med andre innovative selskaper som blant annet VIEW Ledger, avslutter Bjarte Johnsen

dfdddd