Styrearbeid

Lønnsomt styrearbeid

Det er ingen tvil om at fokus på godt og lønnsomt styrearbeid er blitt langt viktigere.  Å skape og synligjøre verdier for eierne er kanskje den største og viktigste oppgaven i styrearbeidet. Styret skal ivareta og forvalte eiernes interesser i tillegg til å sikre en forsvarlig organisering av virksomheten.

Vi kan hjelper styrer med:

N

Effektiv styreportal

N

Hjelp til styresekretær

N

Verdivurdering

N

Effektivisere det adminstrative

N

Rådgivning 

Ta kontakt med oss for å høre mer om hva vi hjelper kundene våre med. Vi er opptatt av effektivitet i prosessene rundt styrearbeid, for å frigjøre tid til strategi og beslutninger.
view styreportal

Vår styreportal gir deg full kontroll og mye fleksibilitet

Vår styreportal, VIEW Board Control, vil gi deg bedre kontroll og bidra til et mer effektivt styrearbeid.

Du kan håndtere alt fra innkalling til styremøte eller generalforsamling, sette agenda, gjennomføre møtet, få en ferdig protokoll i pdf samt innhente signatur utføres digitalt på enkel og effektiv måte.

Med sikker lagring av filer, tilgjengelig hjelpetekst med henvisning til relevant lovverk er det lett å finne frem til informasjon og tidligere protokoller og andre dokumenter.

Vi har erfaring med å hjelpe bedrifter i deres styrearbeid, så med vår best practice vil du enkelt komme i gang og få en smart portal for alt arbeidet.

Hva kjennetegner et godt styre?

Et godt styre kan være en nøkkel til stor suksess for et selskap, og derfor kan det å investere både tid og penger i et profesjonelt styre være vel verdt det for fremtiden. Et styre har imidlertid ingen enkel oppgave. Det er krav til både oppgaver og ansvar, men det finnes ingen konkret fasit på selve gjennomføringen eller representantenes bakgrunn. Hva kjennetegner et godt styre, og hvordan kan de ruste seg for å skape en positiv utvikling for selskapet? Les mer her

Styrets oppgaver og ansvar

Et godt styre må selvfølgelig ha det formelle på plass. Det er styret som har ansvaret for å sikre at virksomheten er forsvarlig organisert, igjennom å sette mål for virksomheten, organisere arbeidet og utøve kontrollen etterpå. Mer konkret handler det om disse oppgavene: Føre tilsyn med selskapets aktivitet og den daglige ledelse Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling.

Påse at selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet Påse at selskapet har tilstrekkelige planer, budsjetter, økonomiske rapporter, forsikringer, retningslinjer og eventuell revisjon Følge opp Daglig leder i forhold til planer og rapporteringsrutiner

Evaluering

Det kan være lettere sagt enn gjort å evaluere seg selv og sin eget innsats på en nogen lunde objektiv måte. Men, det kan være svært nyttig at styrer gjør for å se tilbake på egne presentasjoner og resultater. Da tenker vi ikke først og fremst på resultater for bedriften i form av nye kunder eller markedsandeler, men mer på det hvordan samarbeidet i styret er.

Støttespiller for ledelsen

I mindre selskap uten et stort styre er det ofte daglig leder som setter agendaen på styremøter og holder i det praktiske rundt gjennomføringen. En daglig leder har imange tilfeller mer enn nok med å være daglig leder for sin bedrift, enn å skulle operere som styreleder og styresekretær i tillegg. Hvis dette er tilfelle, så melder behovet seg ganske fort for en styreleder i styret.

Kompetanse og mangfold

Forskning fra MCKinsey og co fra 2019 viser imidlertid også at det er stor sammenheng mellom mangfold og økt lønnsomhet, og at virksomheter med mangfold i ledelsen gjør det bedre og styrker sin konkurranseevne. Et styre med representanter med ulik kompetanse og bakgrunn både kulturelt og kjønnsmessig, vil kunne se og analysere selskapets behov på en bedre og mer nyansert måte.

VIEW Board Control – fastpris

Prisene under gjelder for årlig fakturering. Dersom du ønsker månedlig fakturering, vil prisen justeres opp noe. Foreninger, medlemsorganisasjoner, stiftelser, og idrettslag- ta kontakt for pris!​

Standard

  Pr. bruker

  199,-

  Pr selskap (mnd)
  Inkludert en bruker.

  • For ett styre
  • Gratis etablering
  • Gratis for aksjonærer/medl.
  • Gratis styreskole (verdi 15.000)
  • Gratis elektronisk signering
  • En bruker pr. medlem
  • (ekstra bruker, kr 199 pr mnd) 

  Få et tilbud

  Start-Ups

   Inkl. 6 brukere

   399,-

   Pr selskap (mnd)
   Inkludert 6 brukere.

   Samme som standard +
   • Varighet: maks 24 måneder.
   • Inkluderer 6 brukere
    (Ekstra bruker, kr. 199 pr. mnd)
   • Kun for foretak med under 3 millioner kroner i omsetning.
   • Max 5 millioner kroner i balanseverdi

   Få et tilbud

   SMB

    Inkl. 6 brukere

    699,-

    Pr selskap (mnd)
    Inkludert 6 brukere.

    Samme som standard+
    • Varighet: ingen begrensning.
    • Inkluderer 6 brukere
     (Ekstra bruker, kr. 199 pr. mnd)
    • Kun for foretak med under 10 millioner kroner i omsetning.
    • Max 10 millioner kroner i balanseverdi

    Få et tilbud

    Enterprise

    Flere styrer, konsern

    Få tilbud

     Store virksomheter
     og konsern.

     Samme som Standard +

     • Varighet: ingen begrensning
     • Inkluderer flere styrer
     • Konserntilpasninger
     • Utvidet support
     • Delt datarom
     • Send oss en forespørsel om 
      dere trenger spesialtilpassning

     Få et tilbud

     Våre tjenester

     • Bistå som styresekretær i styremøter for å gi innspill til styret
     • Sikre gjennomføring i henhold til aksjeloven
     • Innkallinger og referater
     • Utarbeidet avtaler
     • Skatt, arv og verdivurderinger
     • Skybasert styreportal

     Skybasert styreportal

     • Elektronisk signering
     • En portal for alle dokumenter
     • Trygg og enkel lagring av informasjon
     • Tilgang til å kommentere på saker direkte på dokumentene
     • Tilgang til styredokumenter når og hvor som helst