Styrearbeid

Lønnsomt styrearbeid

Det er ingen tvil om at fokus på godt og lønnsomt styrearbeid er blitt langt viktigere.  Å skape og synligjøre verdier for eierne er kanskje den største og viktigste oppgaven i styrearbeidet. Styret skal ivareta og forvalte eiernes interesser i tillegg til å sikre en forsvarlig organisering av virksomheten.

N

Styreportalen er altid tilgjengelig

N

Live redigering og kommentering i dokumenter

N

Verdivurdering

N

Effektivisere det adminstrative

N

Styresekretær

Ta kontakt med oss for å høre mer om hva vi hjelper kundene våre med. Vi er opptatt av effektivitet i prosessene rundt styrearbeid, for å frigjøre tid til strategi og beslutninger.

Våre tjenester

 • Bistå som styresekretær i styremøter for å gi innspill til styret
 • Sikre gjennomføring i henhold til aksjeloven
 • Innkallinger og referater
 • Utarbeidet avtaler
 • Skatt, arv og verdivurderinger
 • Skybasert styreportal

Skybasert styreportal

 • Elektronisk signering
 • En portal for alle dokumenter
 • Trygg og enkel lagring av informasjon
 • Tilgang til å kommentere på saker direkte på dokumentene
 • Tilgang til styredokumenter når og hvor som helst

Kontakt oss