Svinø Entreprenør AS

“Da vi kom i kontakt med VIEW Ledger fant vi fort ut at de hadde kompetansen vi trengte og at Xledger møtte de kravene vi hadde satt. Det var viktig for oss å få en skybasert løsning med automatiserte prosesser og mulighet for arbeidsdeling.”
– Torill Hole Svinø, kontorsjef i Svinø entreprenør

svinø e logo

Økonomistyring og gode integrasjoner

Svinø Entreprenør AS er en av Ålesundregionens ledende maskinentreprenører.

Outsource regnskap og lønn
-I 2011 begynte vi å se på muligheten for å outsource regnskap og lønn, da vi ønsket et skybasert økonomisystem som ga firmaet god oversikt og kontroll over regnskapstallene. Samtidig måtte vi også ha tillit til at det var god kompetanse hos den samarbeidspartneren vi knyttet oss til, sier Torill Hole Svinø, kontorsjef i Svinø entreprenør.

-Da vi kom i kontakt med VIEW Ledger Ålesund fant vi fort ut at de hadde kompetansen vi trengte og at Xledger møtte de kravene vi hadde satt. Det var viktig for oss å få en skybasert løsning med automatiserte prosesser og mulighet for arbeidsdeling.

Lønnsomt samarbeid – råd som gav resultater
På dette tidspunktet hadde vi flere selskap i Svinø-gruppen. Sammen med VIEW Ledger foretok vi en lønnsomhetsanalyse og det endte med at vi slo sammen noen selskap og avviklet andre, forteller Torill.

– Etter dette tok VIEW Ledger over regnskap, lønn og rapportering for oss. I og med at økonomisystemet er skybasert, har vi alltid tilgang og tilgjengelig oppdatert informasjon. Vi er veldige fornøyde med løsningen og valget vi har tatt ved å ha VIEW Ledger med på laget. Nå kommer f.eks. fakturaene rett inn i Xledger og er klare for godkjenning av oss. Før måtte vi punche de inn manuelt, så dette sparer vi mye tid på. Ikke minst er det miljøvennlig, presiserer Torill.

Fleksibilitet
Vi jobber mye og vil ha anledning til å arbeide både fra hytta, på sydenferie og hjemme. Med en skybasert økonomiløsning har vi mulighet for akkurat dette, og i tillegg se tallene i sanntid underveis.

VIEW Ledger kjenner oss også godt og kan bidra til å hjelpe oss til å ta de rette strategiske valgene i økonomiske spørsmål, avslutter Toril.

svinø entrepenører og view ledger

“Vi må kunne snu oss kjapt og ta raske beslutninger. VIEW gir oss god økonomistyring og effektive systemer”

Svinø Entreprenør

Integrasjoner med andre kjernesystemer

-Fra før av hadde Svinø Entrepenør systemet SmartDok, som er en løsning som er laget for entreprenører, der de både fører timer og har all dokumentasjon med eventuelle avvik lagret.

-Det at vi kunne integrere SmartDok med Xledger gjør at lønnskjøringen går sømløst, forteller Britt Eidem Gustavsen i VIEW Ledger.

At Svinø benytter SmartDok som et produksjonsverktøy er ikke noe problem fordi vi samler alt grunnlag for lønn i Xledger, avslutter Britt.

Skyløsning med personlig kontakt

-Vi har hatt jevn vekst de siste årene og som en av to-tre leverandører i Norge som er spesialisert på kantstøping, har vi nå opplevd en sterk økning i etterspørsel, sier Torill.

-Det at vi da har et økonomisk styringsverktøy og en samarbeidspartner som ivaretar hele vår økonomifunksjon, gjør at vi har tid til å gjøre det vi er gode på!

-Det er et stort ansvar og en tillitserklæring å få lov til å bidra til at Svinø Entreprenør har en trygg økonomisk styring, slik at de kan konsentrere seg om å drive god business, avslutter Britt.

-For oss er det en stor fordel å kunne snu seg raskt og ta raske beslutninger. Da er vi avhengig av raske og gode tilbakemeldinger fra VIEW Ledger, og det har de innfridd på, konstaterer Torill.

-For selv om økonomiløsningen er i skyen, er det også viktig med den personlige kontakten, mener Torill. -Det er fint å ha et lokalkontor å forholde seg til, der vi kjenner våre.

 

Skageflå-FANE svinø