Technogarden

“VIEW hjelper oss utnytte Xledger veldig effektivt. Vi har et robust system som ikke begrenser oss på noen som helst måte, og en leverandør som støtter oss i ytterligere digitaliseringsprosjekter.”

tehcnogarden logo
Technogarden og view

Fra hel-manuelle prosesser til innsikt og oversikt over hele forretningen

-Vi ønsker å føre regnskapene våre selv, det har vi alltid gjort. Men vi trengte en leverandør som kunne hjelpe oss med implementeringen av et nytt økonomisystem og finne gode løsninger slik at ting ble så effektivt som mulig. VIEW var en veldig god støttespiller i denne prosessen, med Xledger som system, sier Astrid Mejdell,  CFO i Technorgarden.

-Før vi gikk i gang med Xledger så hadde vi hel-manuelle prosesser. Vi hadde papirfakturaer. Heller ingen integrasjon mellom driftssystemet vårt og økonomisystemet.

-Nå får vi veldig god oversikt via Xledger. Hver måned har vi resultater på selskapsnivå som vi kan bryte ned på de ulike avdelingene og helt ned på de enkelte prosjekt.

-Det er viktig for Technograen å ha et robust system fremover. Vi er fortsatt i en vekstfase og vil ikke ha et system som skal begrense oss på noen som helst måte.

-Dessuten er det også viktig for oss å ha med oss VIEW som leverandør, som kan støtte oss i ytterligere digitaliseringsprosjekter, avslutter Astrid.

dfdddd

“Vi kan bryte ned resulater på de ulike avdelingene og helt ned på hvert prosjekt.”

– Technogarden

Et attraktivt miljø for flinke folk

Technogarden er et konsulent- og rekrutteringsselskap som driver med utleie av ingeniører, tekniske spesialister og IT – konsulenter. De omsetter for omtrent 600 millioner årlig og har i underkant av 500 konsulenter ute i oppdrag- både i Norge og Sverige.

-De viktigste suksessfaktorene i forhold til at vi har fått til en fin vekst og har en god utvikling, er at vi jobber veldig tett med kundene og er oppattt av god oppfølging av konsulentene våre. I tillegg til at vi har lokal tilstedeværelse, sier Kathrine Duun Moen CEO i Technorgarden.

Tehcnogarden er veldig bredt, så vi svarer på veldig mange behov, men først og fremst så har vi veldig flinke mange folk. Det er viktig for oss å ha et miljø og være et sted som dyktige folk vil komme til. Vi er også en del av en større familie igjennom at vi er en del av Norconsult- konsernet, som også er en viktig strategisk verdi for oss, avslutter hun.

xledger tehcnogarden view