Problemløserne

Problemløserne

Oppgavene som utføres av regnskapsførere er et viktig samfunnsoppdrag, og i Norge får over 400.000 virksomheter ivaretatt regnskap- og økonomioppgaver av en autorisert regnskapsfører. I tillegg er det et omfattende regelverk som skal manøvreres på en god måte. Allikevel er det mange vurderinger som kan gjøres innenfor regelverkets rammer. Dette betyr at en oppgave kan løses på flere måter – og flere måter kan være korrekt. I VIEW Ledger tror vi verdien våre regnskapsførerens tilfører våre kunder henger sammen med hvordan problemstillinger løses, daglig. 

Tidstyver 

Tidstyver er aktiviteter din virksomhet bruker unødvendig mye tid på. Dette kan være unødig rapportering, dobbeltarbeid og uhensiktsmessige rutiner. Typisk er disse forårsaket av tungvinte arbeidsrutiner eller prosesser som blir en bremsekloss for effektivitet. En undersøkelse utført av Manpower viser at tre kvarter av en arbeidsdag går bort til tidstyver. Det er mye! Da er det fint å ha noen som påpeker og tar tak i oppgaver som er ineffektive. 
 
Et scenario kan være at du opplever å bruke mye tid på å besvare spørsmål fra regnskapsføreren din. Dette kan føre til at regnskapsføreren blir en tidstyv, fordi du må ta stilling til enkle avklaringer eller bruke tid på å forstå bruk av fagterminologi. Regnskapsføreren vil også oppleve at sin effektivitet begrenses, i påvente av svar fra deg. Dette koster deg i tillegg mer. En Problemløser vil prøve å finne løsninger for å forhindre disse barrierene.  

 

La oss ta et eksempel: De fleste av oss må forholde seg til utlegg- og reiseregninger og utsetter dette ofte så langt det lar seg gjøre. Når du endelig har kommet ajour, får du tilbakemelding fra regnskapsføreren din om at reiseregningene er mangelfulle. Det går noen mailer frem og tilbake mellom dere, før du endelig får rettet opp i feilene. Dette blir en tidstyv både for deg og regnskapsføreren din.  
En Problemløser vil foreslå måter å forenkle denne prosessen, samtidig som det blir riktig. For eksempel ved å legge til rette for at du kan hente transaksjoner direkte fra kredittkortet rett inn i reiseregningen. Da får du automatisert utleggshåndteringen, som kanskje til og med fører til at du slutter å utsette innleveringen. 

 

Smart teknologi 


Hos oss får våre kunder sanntidsregnskap, og vi jobber målrettet hver dag for å levere på denne ambisjonen. Et sanntidsregnskap betyr for eksempel at alle fakturaer er håndtert innen 24 timer. Klarer vi ikke dette, vil ikke våre kunder oppleve at de har et sanntidsregnskap. Da kunne de like gjerne hatt en tradisjonell regnskapsfører som sender PDF-rapporter for å holde deg informert om hvordan butikken din går.  Uten å bruke smart teknologi er denne ambisjonen enten vanskelig å etterleve – eller veldig dyr. 

For kundene våre betyr dette hovedsakelig at leverandøren deres følger med i timen og tar i bruk hjelpemidler som er med på å effektivisere hverdagen. Ikke som i en klisjè, men sånn på ekte.  
Våre Problemløsere trenger ikke å kunne løse Rubiks kube, men de kan regnskap- og økonomifaget i tillegg til å forstå hvordan teknologi gjør hverdagen smartere. 
Et konkret eksempel: Rapportering er del av hverdagen til de fleste og kan ta mye tid. Kanskje skal også informasjon på tvers av systemer sammenstilles og presenteres på en forståelig måte. Samarbeider du med den tradisjonelle regnskapsføreren vet du at dette kommer til å ta tid. I tillegg blir det dyrt. Fin kombo. 
Når du møter en Problemløser som forstår at teknologi kan gjøre hverdagen enklere – og som i tillegg har kolleger med IT-kompetanse – får du ta del i muligheter utover det tradisjonelle regnskaps- og økonomifaget. Vi har utviklet enkle og effektive løsninger for flere kunder som forenkler rapportering både i økonomisystemet og på tvers av andre støttesystemer. En av disse sparer over 30 timer hver måned på rapporteringsløsninger en av våre Problemløsere har utviklet

 

Se muligheter 


Du kan forvente at regnskapet blir utført i henhold til lovgivningen, og at regnskapsføreren din møter kravene til kompetanse og autorisasjon. En regnskapsfører kan også være en støttespiller utover dette, som hjelper deg mot å nå dine målsetninger. Derfor er det viktig at du samarbeider med en som hjelper deg løse problemer på en enkel måte og har evne til å komme med komme forslag til hva du bør foreta deg i ulike sitasjoner. 
La oss ta et eksempel. Du legger merke til at du har hatt lavere lønnsomhet den siste tiden. Etter en prat med regnskapsføreren din, konkluderer dere med at det er økte varekostnader som er årsaken. Regnskapsføreren din foreslår en bransjeanalyse for å sammenligne deg med konkurrenter. Kanskje han eller hun til og med tilbyr seg å ringe leverandøren din for å høre om muligheten for forhandling av pris. 


Involvering 


For at du skal få utbytte av en Problemløser forutsetter det at han eller hun kjenner både deg og din forretning godt. Ved å involvere regnskapsføreren din i selskapets strategi, får du en støttespiller som kan bidra aktivt i forretningsmessige spørsmål. Det er vanskelig for en regnskapsfører som ikke kjenner dine mål og dine rammevilkår å være en god sparringspartner.  

I tillegg er bransjekunnskap noe som kan komme deg til gode. Har din regnskapsfører andre sammenlignbare kunder? I så fall kan du få ta del i lignende virksomheters suksess og lærdom gjennom leverandøren din. 

Involvering betyr god kommunikasjon og om du åpner for en tett dialog vil dette gi et godt grunnlag for en god relasjon. Dette tror vi er essensielt for utviklingen av et samarbeid der du opplever verdien av å ha en Problemløser på ditt lag. 

I VIEW har vi et brennende engasjement for å løse våre kunders problemer. Er din regnskapsfører en problemløser eller en problemskaper? Hint hint 
 smiley2


Episode 1 av Problemløserne:
Episode 2 av Problemløserne:
Episode 3 av Problemløserne:
Episode 4 av Problemløserne:
Episode 5 av Problemløserne:
Episode 6 av Problemløserne:
 
OM VIEW LEDGER

Vi tilbyr skybaserte økonomisystemer
regnskap- og lønnstjenster
og økonomisk rådgivning. 

KONTAKT OSS