Effektive forretningsprosesser

Vi kan hjelpe deg med å effektivisere og automatisere dine forretningsprosesser!

Med Xledger og metodeverket APS som plattform finnes det mange muligheter for en skreddersydd arbeidsdeling. Basert på bransjekunnskap og erfaring fra mange kunder arbeider vi aktivt med å tilrettelegge gode forretningsprosesser for din virksomhet.

Dette gjør vi ved å:
  • Optimalisere rapportering 
  • Organisere bilagsflyt og dokumentflyten
  • Se på attestasjonsrutinene
  • Gå igjennom faktureringsrutinene 
  • Forbedre lønnsrutinene 
  • Sørge for optimal organisering og ressursutnyttelse
 
Mange kunder søker også bistand ved valg av egne fagsystemer til å støtte for egen verdiskapning. Våre rådgivere kan bidra med valg av system, hvordan informasjonsflyten mellom Xledger og fagsystemene kan gjøres mest mulig effektiv og oppsett av systemene.

Det er viktig med sømløse forretningsprosesser for en enklere hverdag!
Forretningsprosesser%20pc%20ansatte
Implmenteringsprosess%20%C3%B8konomisystem%20xledger
8 ting du må tenke på når du skal implementere et økonomisystem
I prosessen med å bytte et økonomisystem er implementeringen en viktig fase. Dette bør du vite!

OM VIEW LEDGER

Vi tilbyr det skybaserte
økonomisystemet Xledger,
regnskaps- og lønnstjenster
og økonomisk rådgivning. 


KONTAKT OSS