mail%20logo

Lønnsomt styrearbeid

Det er ingen tvil om at fokus på godt og lønnsomt styrearbeid er blitt langt viktigere.  Å skape og synligjøre verdier for eierne er kanskje den største og viktigste oppgaven i styrearbeidet. Styret skal ivareta og forvalte eiernes interesser i tillegg til å sikre en forsvarlig organisering av virksomheten. 


Hva kan vi hjelpe deg med:
  • Bistå som styresekretær i styremøter for å gi innspill til styret
  • Sikre gjennomføring i henhold til aksjeloven
  • Innkallinger og referater
  • Utarbeidet avtaler
  • Skatt, arv og verdivurderinger
  • Skybasert styreportal

Vi tilbyr en skybasert styreportal for å samle og signere dokumenter:
  • Elektronisk signering  
  • Trygg og enkel lagring av informasjon 
  • Tilgang til å kommentere på saker direkte på dokumentene  
  • Tilgang til styredokumenter når og hvor som helst 
kurs økonomi

Kontakt oss for en uforpliktende prat

outsourcing
5 myter om outsourcing av regnskap og lønn
Vi avkrefter fem av de vanligste mytene vi hører.
Stian%20Brandvold%20VIEW%20ledger2
Står regnskapet for fall?
Regnskap og økonomi har blitt mer digitalt enn tidligere, men det gjøres fortsatt mange manuelle prosesser. Les om automatisering av disse>>

OM VIEW LEDGER

Vi tilbyr det skybaserte
økonomisystemet Xledger,
regnskaps- og lønnstjenster
og økonomisk rådgivning. 


KONTAKT OSS