mail%20logo

VIEW Academy

VIEW Academy organiserer og standardiserer innholdet i alle opplæringssprogram så langt det er hensiktsmessig.  Opplæringsprogrammene er logisk oppbygget og vil ved sluttføring gi brukerne god innsikt i relevante deler av systemets applikasjonene.  Opplæringen skjer etter kundens eget ønske enten ved våre lokale avdelingskontor eller ute hos kunden, på testdata eller kundens egne data.

Vi arrangerer også kurs innen ulike fagområder knyttet til økonomisystemet Xledger og ikke minst innenfor fagfelt som omfatter økonomi, økonomistyring, regler og forskrifter samt aktuelle temaer i tiden.  Det innhentes både interne og eksterne forelesere innenfor relevante tema og kursene er tilgjengelig for allmenheten.  Det utstedes kursbevis og deltakerne får godskrevet kurstimene som faglig oppdatering.
%C3%B8konomisk%20r%C3%A5dgivning
google-site-verification: google0ca091d981d548b8.html