mail%20logo
view expense reiseregninger

Enkel og automatisert reise- og utleggsløsning

Vi hjelper deg bli mer kostnadseffektiv

VIEW Expense er løsningen for som som ønsker å forenkle og automatisere håndteringen av utlegg – og reiseregninger. 

Ved å effektivisere alle prosessene rundt utlegg, kan du spare både tid, penger og redusere feilkilder/utbetalinger.
Løsningen har funksjonalitet for både for små og store virksomhet, og integreres sømløst mot ditt økonomisystem.

En pris per bruker - all funksjonalitet inkludert!

 
  • Automatisk kontering
  • Effektiv flyt for godkjenning og attestering
  • Håndtere utlegg for flere selskap samtidig
  • Håndtere regelverk for flere land 
  • Elektronisk kjørebok
  • Gode utleggsrapporter
  • Sømløs integrasjon mot ditt økonomisystem
  • Tilpass layout til din bedrift sin profil 
google-play-badge
appStore
view expense reiseregninger
viewepense%20nyhetsbvre

Jeg vil prøve appen