mail%20logo

Bransjeløsninger for regnskap og økonomisystem

Vi vet at ulike bransjer står ovenfor ulike utfordringer. Det kan for eksempel handle om spesielle rapporteringskrav fra myndighetene, behov for forbedret prosjektstyring eller effektivisering av dataflyt mellom fagsystemer.  

Med våre systemløsninger kan du få tilrettelagte funksjoner for din bransje, for å sikre en effektiv forretningsdrift og ivareta prosessbehovet i selskap ditt på en best mulig måte. Vi tilbyr markedets ledende skyløsninger
Xledger og Tripletex, og har dedikerte team for regnskap, lønn og teknologi.  

Vår kompetanse og erfaring skal komme alle våre kunder til gode, slik at du kan ta del i andre virksomheters suksess og lærdom gjennom oss. 

Med vår egen integrasjonsplattform og en rekke ferdige integrasjoner, knytter vi dine fagsystemer til økonomisystemet – for en sømløs arbeidshverdag.  

Nedenfor har vi samlet informasjon om noen av våre bransjeløsninger. Vi tar gjerne en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg løse utfordringene knyttet til din bransje.
Felles for mange av kundene våre innen eiendom er at de har en kompleks selskapsstruktur og et ønske om bedre oversikt på tvers av selskapsenhetene og på prosjektnivå.
Felles for mange av kundene våre innen Bygg og anlegg er at de jobber prosjektbasert og ønsker bedre oversikt for å øke lønnsomheten i prosjektene
Felles for mange av kundene våre innen Bemanning og rekruttering er at de jobber oppdragsbasert ,og ønsker en bedre prosjektstyring og en løsning for sikre samsvar mellom timefangst og lønn.
Felles for mange av kundene våre som driver konsern er at de ønsker en god oversikt over økonomien samlet, og ned på selskapsnivå - i tillegg til å forenkle regnskapsprosessene.
Felles for mange av Arkitekt og ingeniører - kundene våre er at de jobber prosjektbasert, og ønsker bedre oversikt for å øke lønnsomheten i prosjektene.
Felles for mange av kundene våre i IT-bransjen er at de jobber prosjektbasert, og ønsker en løsning for bedre prosjektstyring og for å sikre samsvar mellom timefangst og lønn.
Felles for mange av kundene våre innen varehandel er at de ønsker å få bedre kontroll og oversikt over prosessene knyttet til salg av varer og økonomien til butikken.
Felles for mange av kundene våre i Frilans - segmentet er at de ønsker å gjøre minst mulig av regnskapet selv, men ønsker full oversikt i et moderne system som er enkelt og intuitivt.
Felles for mange av kundene våre innen Maritim industri er at de ønsker hjelp til å effektivisere prosesser knyttet til regnskap og operasjonell drift.
Skal du starte virksomhet i Norge? Vi hjelper deg med alt innen momsrepresentasjon, regnskap og lønn.

Kontakt oss for en prat

google-site-verification: google0ca091d981d548b8.html