mail%20logo

Tilbakeblikk på regnskapsåret 2016

Året 2016 er tilbakelagt og vi har oppsummert noen av de viktigste endringene myndighetene har gjort som påvirker hvordan regnskapet skal se ut og hvilke hensyn som må taes inn i 2017. 
 
 • Frist for levering av årsregnskap ble satt til 31. juli også for elektronisk innlevering.
 • En landsdekkende skatteklagenemd ble opprettet
 • Sanksjoner blir brukt ved feil og mangler i A-meldingen
 • Oppdatert standard for god regnskapsføringsskikk, gjeldene fra 1. januar 2017
 • Sykemeldinger ble digitalisert, og finnes på nav.no for arbeidstaker og på Altinn for arbeidstaker.
 • Forslag om redusert oppbevaringstid for oppdragsdokumentasjon, med høring den 25. januar 2017
 • Den skattefrie satsen for bilgodtgjørelse ble satt ned med 30 øre til kr 3,80 pr km, og reduseres med ytterligere 30 øre til 3,50 for 2017
 • Ny kassasystemlov blir vedtatt og gjelder fra 1.1.2017 for nye kasaapparater og 1.1.2019 for eksisterende
 • Advarsel fra myndighetene om hyppigere bruk av tvangsmulkt
 • Halv skatt kan foretas i november eller desember
 • Ny skattemelding for merverdiavgift, som gjelder fra 1.1.2017
 • Ny skatteforvaltningslov, gjeldende fra 1.1.2017
 • Nye begreper innen skatt og avgift
 • GBS 9, «spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav» endres fra 1.1.2017 
 • Skattesatsen på selskapsskatt og alminnelig inntekt reduseres fra 25% til 24% i 2017


Viktige endringer som er ventet i 2017:
 
 • Ny regnskapslov
 • Innføring av SAF-T på frivillig basis i 2017, obligatorisk fra 2018


Les mer om de ulike endringene på Kunnskapsbloggen!
 

Kontakt oss 

google-site-verification: google0ca091d981d548b8.html