mail%20logo

Kontroll av skatteoppgjøret fortløpende

I «gamle dager» fikk man skatteoppgjøret enten i juni eller i oktober, og det var lett å vite når fristen for å klage løp ut. Nå er det slik at man får skatteoppgjøret fortløpende tilsendt etter hvert som ligningene ferdigstilles. Det kan gjøre det vanskelig å holde rede på klagefristene.

Utgangspunktet er imidlertid uendret. Ifølge ligningsloven må en klage leveres innen seks uker etter at skatteoppgjøret er sendt deg.

Fristens utgangspunkt er datoen for når skatteoppgjøret er sendt. Her går man utfra datoen for skatteoppgjøret. Denne finner man øverst til høyre på skatteoppgjøret. Er datoen for skatteoppgjøret 3. august utløper klagefristen altså seks uker fra 3. august. Bommer du på klagefristen, og sender klagen etter at den er utløpt, har ikke skattemyndighetene plikt til å vurdere klagen din.

Mange fikk skatteoppgjøret 22. juni i år. For disse gjelder ikke regelen om seks ukers klagefrist; den løper tidligst ut 10. august.

For AS og deltager lignende selskaper (DA/ANS/etc) kommer skatteoppgjøret 12.oktober.

Kontakt oss 

google-site-verification: google0ca091d981d548b8.html