mail%20logo

Ny skattemelding for mva-avgift

Fra 2017 vil det komme en ny og mer omfattende skattemelding for merverdiavgift som erstatter dagens mva-oppgave. Den nye skattemeldingen for merverdiavgift vil være gjeldene for alle transaksjoner fra og med 1. januar.
Transaksjoner i 6. termin 2016 berøres ikke av den nye skattemeldingen selv om rapportering skjer i 2017. Endringene gjelder kun selskaper som er registrerte i merverdiavgiftregisteret.

Endringer i skattemeldingen for merverdiavgift:
  • Innførsel av varer skal nå rapporteres av selskapet. Dette medfører at foretaket er ansvarlig for å innhente dokumentasjon til tollklareringen. 
  • Foretaket får en likviditetsfordel da merverdiavgiften blir fradragsført i skattemeldingen for merverdiavgift i samme periode som tolldeklarasjonen. Tidligere måtte foretaket forskuddsbetale merverdiavgiften til tolletaten. 
  • Det behøves ikke tollkreditt for merverdiavgift, men de som importerer avgiftsbelagte varer må beholde tollkreditten for den delen. 
  • Merverdiavgift ved innførsel skal føres på egne mva koder, slik at det må legges opp flere momskoder i Xledger. Det vil ikke bli noen endring på eksisterende koder og disse skal da benyttes som før. 
  • Skattemelding for merverdiavgift blir mer detaljert. Omsetning og kostnader vil bli splittet opp i flere poster.

Har du spørsmål knyttet til endringene? Ta kontakt så hjelper vi deg!

Skrevet av Magnus Ambjörn-Chrsitiansen, Rådgiver Quality
E-post: mam@viewledger.com   TLF: +47 92628482

Kontakt oss 

google-site-verification: google0ca091d981d548b8.html