mail%20logo
xledger%20logo%202
Tripletex_logo%20(1)%202

Management for hire

Av og til kan det skje endringer som gjør at du for eksempel får et større kapasitetsbehov eller får behov for ny kompetanse. 

Management for hire betyr at du får tilgang til vår kunnskap og erfaring i disse periodene - enten strekker seg over kort eller lang tid. Det vil si at du kan ringe oss når du vet at behovet vil komme eller når det faktisk brenner. Vi kan steppe inn og dekke inn ulike roller og oppgaver innenfor økonomi, regnskap og lønn. 


Vi er Xledger og Tripletex sin største partner og kjenner systemene godt. Vi leier ut fagkompetanse innenfor disse skyløsningene - både på timebasis, prosjektbasis eller som fulltids-engasjement.

Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan du kan få tilgang på våre folk og deres kompetanse - når du trenger det.
 
Vi kan hjelpe deg med å fylle disse rollene og oppgavene:
 
 • Økonomisjef
 • Controller
 • Hjelp til regnskapsføringen
 • Moms
 • Rapportering til myndighetene
 • Lønn
 • HR – relaterte oppgaver
 • Styrearbeid  
xledger%20logo%202
Tripletex_logo%20(1)%202
Management%20for%20hire
Noen fordeler med å leie inn kompetanse:
 
 • Redusere sårbarheten sykefravær eller ferier
 • Sikre kontinuerlig drift i perioder med stort arbeidspress eller i overgangsperioder
 • Fleksibel tilgang på relevant fag – og spesialkompetanse
 • Erfarne konsulenter innen økonomi og regnskap
 • Midlertidige engasjement 

Kontakt oss

google-site-verification: google0ca091d981d548b8.html